QBasic/Klíčová slova QB64/ATAN2

Z Wikiknih

Funkce _ATAN2 vrací úhel v radiánech mezi pozitivní osou x roviny a bodem daným souřadnicemi (x, y).
Syntax: úhel! = _ATAN2 (y, x)