PubMed

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo PubMed

PubMed je volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE, která obsahuje citace a většinou i abstrakta biomedicínských odborných článků v angličtině i národních jazycích. U většiny článků je i odkaz na plný text, ten však již může být zpoplatněn vydavatelem příslušného časopisu. PubMed je provozován United States National Library of Medicine a National Institutes of Health jako část informačního systému Entrez.

Vyhledávání na PubMedu[editovat]

Nejjednodušším způsobem vyhledávání je přímý dotaz, kdy se do vstupního pole vypíší vedle sebe pojmy, o kterých se vyhledávající domnívá, že jsou relevantní pro jím vyhledávanou informaci.

Příklad: Zajímá mě terapie stafylokokové infekce doxycyklinem. Do vstupního pole tedy zadám

staphylococcus doxycycline

Výsledkem je (11.7.2008) 253 článků (záložka All), z nichž 18 je přehledových (záložka Review).

Tento způsob může být efektivní, nicméně počet nalezených článků je často neúměrně vysoký, například při obdobném hledání terapie penicilinem lze již nalézt tisíce článků. PubMed proto umožňuje vyhledávání omezit jen na určitá pole a dále do dotazu vkládat logické spojky.

Omezení vyhledávání na určité pole se dosáhne dopsáním omezující podmínky ve formátu:

 • [au] - jméno autor
 • [dp] - datum publikování (rok publikace nebo přesné datum ve formátu)
 • [ip] - issue
 • [la] - jazyk publikace
 • [pg] - první strana publikace
 • [pmid] - PubMed ID (číslo článku v PubMedu)
 • [pt] - typ publikace (např. review [pt] - přehledový článek)
 • [ta] - název časopisu
 • [ti] - název článku
 • [vol] - volume

Logické spojky

 • AND - a současně
 • OR - nebo
 • NOT - neobsahuje

Navíc je možné spojovat do uvozovek víceslovné fráze.

Příklad: Zajímá mě, co psal v roce 1997 Čečetka o nádoru prsu nebo plic (breast or lung cancer) a cytostatiku irinotecan. Vyjdeme z toho, že některé časopisy neuvádějí interpunkci a proto bude dotaz vypadat následovně:

((Čečetka [au])OR(Cecetka [au]))AND(("breast cancer")OR("lung cancer"))AND(irinotecan)

lze předpokládat, že pokud jde o důležitou informaci, bude pojem v titulku a proto lze omezit hledání jen na titulek

((Čečetka [au])OR(Cecetka [au]))AND(("breast cancer"[ti])OR("lung cancer"[ti]))AND(irinotecan[ti])

dotaz lze dále vylepšit a tak zvýšit pružnost hledání:

((Čečetka [au])OR(Cecetka [au]))AND((breast[ti])OR(lung[ti]))AND(cancer[ti])AND(irinotecan[ti])

poslední způsob je nejvhodnější, protože nalezne i neobvyklé formulace (např. ...irinotecan in therapy of cancer of lung...).

Použití[editovat]

Databáze PubMed obsahuje pouze bibliografické citace a abstrakty (shrnutí článků), k většině článků obsahuje odkazy na plnotextové varianty (Lze je zobrazit kliknutím na tlačítko LinkOut, někdy je přímo odkaz na elektronický článek v podobě emblému databáze, ve které je obsažen).

Databáze PubMed je databází bez hodnocení kvality, indexuje všechny články všech indexovaných časopisů, nehodnotí kvalitu článků. K hledání vysoce kvalitních informací charakteru metaanalýz je vhodnější databáze Cochrane .

Externí odkazy[editovat]