Přeskočit na obsah

Pokladnice her/Klasické karetní hry/Preferans

Z Wikiknih

Jedna ze starých, pomalu mizejících karetních her z rodiny whistových her. Původem nejpravděpodobněji z Francie. Dnes se s různými odlišnosti hraje v Maďarsku, Rakousku, Řecku, v zemích bývalého Sovětského svazu a na Balkáně.

  • Počet hráčů : 3
  • Druh karet : francouzské - 32 listů
  • Hodnoty : 7,8,9,10,J,Q,K,A
  • Sled barev : kříže, piky, kára, srdce
  • Cíl hry : Uhrát vylicitovaný počet zdvihů

Pravidla hry[editovat | editovat zdroj]

Ve hře preferans přestavuje maximum dosažitelných zdvihů rovnou desítku. Hráč, který se chce zúčastnit dražby, musí mít v ruce nejméně polovinu, tedy pět zdvihů. Přitom kalkuluje s nadějí, že šestý, vítězný zdvih uhraje pomocí dvou karet z talónu. Aby se tento náročný úkol snáze splnil, snaží se každý hráč prosadit do role trumfové barvy svůj nejsilnější list. To je ostatně základní úkol dražby.

Jestliže hlavní hráč musí dosáhnout minimálního počtu šesti zdvihů, jeho protivníci musí uhrát každý nejméně dva zdvihy. Neuhrání této základní povinnosti se trestá pokutovými body a peněžním postihem.

Rozdávání[editovat | editovat zdroj]

Rozdávající hráč rozdá každému po třech listech, pak odloží na stůl dva listy jako talón a rozdá ještě dvakrát dokola nejprve čtyři a poté ještě tři karty.

Dražba[editovat | editovat zdroj]

Dražbu zahajuje rozdávající hráč. Může nabídnout buď hru v barvě, čistou hru, beztrumfový závazek nebo preferans. Při licitaci je nutné dodržovat posloupnost jednotlivých her. Jestliže rozdávající hráč hlásil jednou, může další hráč zvýšit pouze na dvakrát i kdyby měl karty na vyšší hru. Hráč, který pasuje (hlásí dál), se již další dražby neúčastní. Hráč, který vydražil hru na určitém stupni, může ohlásit vyšší kategorii hry - samozřejmě opět na nejnižším možném stupni (tj v případě, že vydražil hru v barvě smí hlásit buď křížová, bez nebo preferans, ale nesmí hlásit piková nebo kárová). Ostatní hráči se k nabídce vyjadřují buď vyšší nabídkou nebo pasují.

Hra Hláška Možné trumfy Talón
1. v barvě „jednou“ srdce, kára, piky, kříže bere
„dvakrát“ srdce, kára, piky bere
„třikrát“ srdce, kára bere
„čtyřikrát“ srdce bere
2. čistá hra „křížová“ kříže nebere
„piková“ piky nebere
„kárová“ kára nebere
3. bez trumfů „bez“ nebere
4. preferans „preferans“ srdce nebere

V některých západních zemích se běžně mezi hru v barvě a čistou hru zařazuje ještě žebrák. Základním předpokladem vítězství zde je, že hlavní hráč nezíská ani jediný zdvih. Kromě toho žebrák musí být ohlášen v průběhu dražby. V této hře je dovoleno brát listy z talónu, neexistuje trumfová barva.

Za preferans jsou pak řazeny ještě tři další, nejvyšší stupně dražby:

5. Žebrák z ruky[editovat | editovat zdroj]

Je to obyčejný žebrák, ale nebere se talon.

6. Sans atout[editovat | editovat zdroj]

Hraje se bez trumfů, s talonem, pro splnění této hry je nutno zabít 6 štychů bezprostředně za sebou.

7. Vyložený žebrák - (ouvert)[editovat | editovat zdroj]

Opět obyčejný žebrák, ovšem s tím, že dotyčný po prvním štychu musí hrát s „otevřenými kartami“.

Sehrávka[editovat | editovat zdroj]

Jakmile skončí dražba, určuje hlavní hráč trumfovou barvu (pakliže se s trumfy hraje). Potom vezme talón a odloží dvě jemu se nehodící karty. Poté se zeptá svých protivníků zda jsou ochotni hrát. Jestliže některý z protihráčů nemá naději, že uhraje alespoň základní povinnost (tj. dva zdvihy), má právo zůstat doma. V tom případě složí karty na stůl a hry se neúčastní. Jestliže ani jeden z protivníků nechce hru hrát, inkasuje hlavní hráč základní vklad z pokladny jakoby uhrál všech deset zdvihů.

Hru zahajuje prvním výnosem hlavní hráč. Barva se ctí, ale není povinností přebíjet. Kdo nemá nesenou barvu musí hrát trumfy (má-li nějaké:-). Štych získává nejvyšší karta nesené barvy nebo nejvyšší trumf.

Vyhodnocení[editovat | editovat zdroj]

Základní suma, o kterou se Preferans hraje, musí být dělitelná deseti. Za uhraný zdvih je desetina vkladu. Jestliže hlavní hráč neuhraje alespoň šest zdvihů, zaplatí za trest do banku dvojnásobek základního vkladu. Neuhraje-li některý z protihráčů svoji základní povinnost, zaplatí do banku pokutu ve výši základního vkladu.

Za uhraný preferans obdrží hlavní hráč od každého z protivníků 4/10 základního vkladu a to i v případě, že se neúčastní sehrávky. Prohraje-li ovšem hlavní hráč preferans zaplatí navíc každému z protivníků 8/10 základního vkladu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • OMASTA, Vojtěch; RAVIK, Slavomír. Karty, hráči, karetní hry. Praha : KMa, 2007. ISBN 978-80-7309-521-5. Kapitola Karetní hry a matematické prvky, s. 298-301.
  • PIJANOWSKI, Lech; PIJANOWSKI, Wojciech. Encyklopedie světových her. Praha : Euromedia, 2008. ISBN 978-80-242-2225-7. S. 266-270.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]