Pokladnice her/Klasické karetní hry/Poker

Z Wikiknih
 • Počet hráčů: 4 a více
 • Druh karet: francouzské karty - 52 listů (v některých variantách se používají i žolíci)
 • Hodnoty: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A
 • Cíl hry: Vyhrát co nejvíce peněz :-)

Pravidla hry[editovat | editovat zdroj]

Rozdávající je předem určen (např. sejmutím karet) a každému hráči u stolu rozdá najednou pět karet lícem dolů po směru hodinových ručiček. Hráč sedící vlevo od rozdávajícího má na výběr otevření sázení nebo pauzírování (přenechání hry dalšímu hráči). Pokud již byl bank otevřen, může další hráč buď hlásit (dorovnat) nebo zvednout, nebo pokud není spokojen s karetní kombinací, složit. Jestliže se suma v banku zvedla, přechází na otvírajícího hráče nebo na posledního hráče, který hlásil před zvýšením, druhé kolo sázek. Hráči pokračují ve zvedání sázek do té doby, než každý hráč potvrdí (dorovná) poslední sázku nebo složí karty. Jestliže ani jeden hráč neotevře sázky, již vsazená suma se přidá do dalšího ante (peníze vsazené před vlastním rozdáváním).

Každý hráč (postupně od hráče po levici rozdávajícího) může, ale nemusí, ze svých karet odložit jednu až pět karet a rozdávající mu dá nové karty. Znovu se opakuje stejný postup sázení, začíná hráč, který v prvním kole vsadil jako první. Opět buď sází nebo stojí a postupně následují další hráči, kteří potvrzují nebo zvedají sázky, či skládají karty. Sázení je ukončeno, když poslední sázku nebo zvýšení potvrdí zbývající hráči o bank, nebo jestliže ve hře zůstal jediný hráč, když všichni ostatní již složili karty.

Po ukončení všech sázek hráči odkryjí své karty. Složené karty se mohou odložit, pokud se hráči dohodnou, bez ukazování. Hráč který má nejvyšší kombinaci vyhrává celý bank. Jestliže se objeví stejné vyhrávající kombinace, rozhoduje o výhře vyšší karta mimo kombinaci, v případě úplné shody se suma rozdělí. Pokud hráč vsadil celou sumu sám a všichni ostatní byli mimo, vezme peníze a nemusí ukazovat své karty.

Při hře Jackpots nebo i v jiných hrách, kde existuje role otevírajícího hráče (hráč smí otevřít jen s minimální kombinací karet v ruce), musí otevírající hráč ukázat karty ať vyhraje nebo již dříve složil.

Texas Hold'em Poker[editovat | editovat zdroj]

Před rozdáním karet je určen dealer a jsou vyneseny povinné předem dohodnuté sázky. V každém kole se pozice dealera posouvá po směru hodinových ručiček, přičemž první hráč po směru za dealerem platí malou povinnou sázku (small blind), druhý hráč za dealerem velkou povinnou sázku (big blind). Poté jsou všem hráčům rozdány karty. (Dealer, small blind a big blind se zpravidla označují kulatými značkami, tzv. "buttony"; ty v průběhu hry putují po stole ve směru hodinových ručiček).

Jako první se rozdává karta hráči platícímu small blind, poslední dealerovi, tak, aby každý hráč měl dvě karty. Tyto dvě karty se nazývají "hand" (ruka) a ostatní hráči je nevidí. Následuje první kolo sázek, které zahajuje hráč následující po big blindu. Aby mohl pokračovat ve hře, musí hodnotu big blindu dorovnat nebo svou sázku navýšit. V opačném případě musí karty složit a ze hry vypadává. Je-li na řadě small blind, musí dorovnat big blind nebo předchozím hráčem navýšenou sázku. Pokud nikdo nenavýšil, může pak hráč na big blindu navýšit (raise) nebo pauzírovat (check). Pokud navýšil, ostatní hráči musí opět dorovnávat. To pokračuje tak dlouho, dokud všichni hráči, kteří mají zájem hrát dál, nevsadili stejné množství žetonů.

Poté se první karta z vrchu balíčku odloží rubem vzhůru (spálí se) a další tři karty jsou vyloženy na stůl lícem nahoru (flop), takže je ostatní hráči vidí. Povinností hráče je vytvořit ze dvou svých karet a karet na stole tu nejlepší možnou karetní kombinaci. Následuje druhé kolo sázek, které zahajuje hráč sedící za dealerem. Po něm se spálí další karta a je vyložena čtvrtá na stůl (turn). Proces sázení se opakuje. Nakonec se spálí opět první karta balíčku a vyloží se pátá (river). Následuje poslední kolo sázek, po němž zbývající hráči ukážou karty v ruce a porovnají karetní kombinace, pokud se nestalo, že ve hře zůstal jen jeden hráč a ostatní vzdali. Buttony se posunou o jedno místo po směru hodin a začíná nové kolo.

Některé základní pojmy

ante - povinná sázka, kterou platí všichni hráči ještě před rozdáním karet blind - povinná sázka, kterou platí první dva hráči vedle dealera (big blind, small blind = 1/2 bb) flop - první tři společné karty turn - čtvrtá společná karta river - pátá společná karta hand - dvě karty v hráčově ruce dealer - hráč, který rozdává karty, hraje jako poslední (vyjma prvního kola sázek) bad beat - prohra již skoro vyhrané partie pot - bank splitpot - situace, kdy se bank dělí mezi dva či více hráčů chip - žeton american airlines - dvě esa v ruce king kong - dva králové v ruce time - doba určená hráči k rozhodnutí buy in - množství peněz, které musí hráč složit pro vstup do turnaje

Karetní kombinace[editovat | editovat zdroj]

Kombinace zvýrazněné kurzivou se hrají vždy, nepodtržené jen někdy :-)

 • Jeden pár - Vytvoříme ho dvěma kartami stejné hodnoty.
 • Flush ze čtyř karet - Této kategorie dosáhneme, máme-li v ruce čtyři karty jedné barvy, bez ohledu na jejich hodnotu.
 • Dva páry - V tomto případě jde o vytvoření dvou párů karet.
 • Figury (blaze) - Všech pět listů, které držíme v ruce, musí reprezentovat karetní figury, bez ohledu na příslušnost k té či oné barvě. V každém případě tu musí být zastoupen kluk, dáma a král, ať už patří ke kterékoliv barvě.
 • Trojice - Zde musíme vytvořit trojici karet z listů stejné hodnoty, kupříkladu tři osmičky, tři kluci, tři trojky apod.
 • Rohová sekvence - Z listů libovolných barev vytvořit nepřerušovaný sled s esem uprostřed. Eso tak v této sekvenci představuje současně nejnižší a nejvyšší hodnotu. Příklad: 3, 2, A, K, Q.
 • Sekvence ve skocích (skip straight) - Hráč vytváří z karet libovolné barvy sled, v němž je vždycky jedna hodnota přeskočena. Příklad: A, Q, 10, 8, 6.
 • Sekvence prostá (straight) - Z karet libovolných barev vytvoříme nepřerušovaný sled jednotlivých hodnot. Může to být např.: 7, 8, 9, 10, J.
 • Flush - Nazývá se tak 5 různých karet jedné barvy bez ohledu na pořadí, třeba 4, 7, 8, J, A v srdcové barvě.
 • Full Hand neboli Full House - V překladu "plná ruka", "plný dům". Jde v podstatě o kombinaci vytvořenou z jedné dvojice a jedné trojice. Příklad: K, K, 2, 2, 2.
 • Čtveřice - Této kategorie dosáhne hráč pokeru tehdy, jestliže shromáždí v ruce všechny čtyři listy jedné hodnoty.
 • Sekvence čistá (straight) - Nejde o nic jiného než o sestavu, v níž následují jednotlivé listy jedné a téže barvy v nepřerušeném sledu. Může to být např. toto pořadí hodnot: 7, 8, 9, 10, J, avšak pouze v jedné barvě. Podaří-li se tuto celou sekvenci navíc ukončit esem, vzniká Royal flush.

Varianty[editovat | editovat zdroj]

Výše popsaná pravidla představují základní variantu hry poker a to draw. Kromě ní však existuje řada dalších variant :

 • Klukový bank (Jackpots) - sázení smí otevřít hráč, který má v ruce nejméně pár kluků
 • Divoké karty - jelikož hra draw neměla příliš velký spád, ujal se návrh zavést do hry divoké karty. Například divoké dvojky, kdy každá dvojka se počítá zcela libovolně.
 • Stud (trám) - pětikaretní stud (čti stad) neboli trám je druhou variantou klasického pokeru. Od draw se liší zásadně tím, že po rozdání první karty lícem dolů jsou všechny ostatní karty rozdávány lícem nahoru. Na sázení jsou vyhrazeny čtyři intervaly. Karty se nemění.
 • Sedmikaretní stud (Down to River) - hráči obdrží nejprve dvě karty lícem dolů a jednu lícem nahoru, pak další tři karty lícem nahoru (po jedné kartě) a jednu kartu lícem dolů. Pro sázení je vyhrazeno pět intervalů.
 • Lowball - hráči se snaží držet v ruce nejnižší možnou karetní kombinaci. Nejlepší kombinací je tedy 6,4,3,2,A v nestejné barvě.
 • Hold´em - je závěrečnou hrou na mistrovství světa v pokeru. Jedná se o variantu sedmikaretního stadu, s tím rozdílem, že karty otočené lícem navrch jsou společné všem hráčům. Lícem navrch je otočená i poslední, sedmá karta.

Podívejte se také na[editovat | editovat zdroj]