Přeskočit na obsah

Pokladnice her/Klasické karetní hry/Kanasta

Z Wikiknih

Tato hra vznikla pravděpodobně někdy během 2. světové války v Uruguayi. Odtud se v 50. letech dostala přes Argentinu do Spojených států. Zde se během velice krátké doby stala jednou z nejpopulárnějších her a velmi rychle se odsud rozšířila do celého světa.

 • Počet hráčů : 2 až 6 nejlépe však 4
 • Druh karet : 2× francouzské – 108 listů (4× žolík) / 5, 6 hráčů: 3× francouzské – 162 listů (6× žolík)
 • Sled karet : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, Joker
 • Hodnoty :
  • červená trojka 100
  • joker 50
  • dvojka 20
  • eso 20
  • vysoké karty (K až 8) 10
  • nízké karty (7 až 4) 5
  • černé trojky 5
 • Cíl hry: Získat v průběhu několika her co nejdříve 10 000 bodů za vyložené karty, kanasty a uzavření hry. Při sudém počtu hráčů (vyjma dvou) hrají vždy dva a dva hráči spolu.

Karetní kombinace a speciální karty[editovat | editovat zdroj]

divoká kanasta kanasta tvořená jen divokými kartami 1000 bodů
kanasta sedm karet stejné hodnoty 600 bodů
smíšená(špinavá) kanasta ve které jsou použity divoké karty 300 bodů
řada 3 až 6 karet stejné hodnoty (jedná se v podstatě o nedotvořenou kanastu)
divoké karty jokeři a dvojky mohou zastupovat libovolnou kartu (kromě trojek)
červené trojky prémiové karty (netvoří řady) 1 = 100 bodů / 4 = 800 / 5 = 1000 / 6 = 1200
černé trojky obranná karta

Pravidla klasické kanasty[editovat | editovat zdroj]

Mnoho pravidel je volitelných nebo má více variant, takže je důležité, aby se hráči před první hrou přesně dohodli na tom, podle kterých pravidel budou hrát.

Karty a rozdání[editovat | editovat zdroj]

Hraje-li 2, 3 nebo 5 hráčů, hraje každý hráč sám za sebe. Hraje-li 4 nebo 6 hráčů, hrají proti sobě 2 nebo 3 dvojice spoluhráčů. Spoluhráči sedí naproti sobě. Hraje se s dvěma balíčky francouzských hracích karet, v každém balíčku jsou karty o hodnotách 2–10, J, Q, K, A ve čtyřech barvách (srdce, kára, piky, kříže) a dva žolíky (tedy celkem se 108 kartami). Všechny žolíky a dvojky se považují za divoké karty, kterými lze při vykládání nahradit kteroukoli jinou kartu.

Bodové hodnoty karet jsou následující:

Karta Počet bodů
3♦, 3♥ (červené trojky) Zvláštní
3♣, 3♠ (černé trojky), 4, 5, 6, 7 5
8, 9, 10, J, Q, K 10
A, 2 20
Žolík 50

Hráč, který bude rozdávat při prvním rozdání, je zvolen losem, při dalších rozdáních se tato funkce střídá po směru hodinových ručiček. Rozdávající zamíchá všechny karty, hráč po jeho pravici je sejme a rozdávající rozdá každému hráči 11 karet.

Zbylé karty zůstanou v balíku lícem dolů uprostřed stolu. První karta z balíku se otočí a stane se první kartou odkládací hromádky. Je-li to divoká karta nebo červená trojka, je balík zmrazen (viz níže). Na ni se otáčejí další karty, dokud nebude první kartou odkládací hromádky jiná karta než trojka (červená nebo černá) nebo divoká karta.

Každý hráč, který má mezi rozdanými kartami červenou trojku (kára nebo srdce), ji musí okamžitě vyložit na stůl a táhnout za ni novou kartu z balíku do ruky.

Hra[editovat | editovat zdroj]

Hru začíná hráč po levici rozdávajícího, pak pokračuje po směru hodinových ručiček. Hráč ve svém tahu provádí následující akce v uvedeném pořadí:

 1. Táhnutí („koupě“) vrchní karty z balíku. Táhne-li hráč červenou trojku, ihned ji vyloží a táhne další kartu. Splní-li hráč určité podmínky, může si namísto táhnutí vrchní karty z balíku vzít celou odkládací hromádku.
 2. Vyložení skupin karet z ruky nebo přiložení karet k již vyloženým skupinám. Hráč může vyložit nebo přiložit libovolný počet karet. Hráč nemusí vykládat, jestliže nechce nebo nemůže.
 3. Odložení jedné karty z ruky na odkládací hromádku.

Vykládání[editovat | editovat zdroj]

Každý hráč nebo dvojice hráčů má své vyložené karty před sebou, odděleně od vyložených karet jiných hráčů nebo dvojic. Hráč může z ruky vyložit skupinu alespoň tří karet stejné hodnoty, přičemž nejméně dvě z nich musí být originální, ostatní mohou být nahrazeny divokou kartou (dvojkou nebo žolíkem). Například skupiny 5-5-2, 8-8-8-2-2-žolík, 9-9-2-2-2 je možné vyložit, ale 4-2-žolík není možné vyložit, protože tato skupina obsahuje jen jednu originální kartu. Někdy platí pravidlo, že ve skupině musí být nejméně o jednu více originálních karet než divokých. Podle tohoto pravidla by tedy skupiny 8-8-8-2-2-žolík, 9-9-2-2-2 nebylo možné vyložit.

Na barvách při vykládání nezáleží (s výjimkou trojek, u nichž se rozlišují červené a černé). Nelze vyložit červené trojky. Černé trojky lze vyložit jen tehdy, když hráč uzavírá kolo, a nelze je nahrazovat divokými kartami.

Kanasta je skupina nejméně 7 karet stejné hodnoty, z nichž jsou nejméně 4 karty originální. Kanasta složená pouze z originálních karet se nazývá čistá (přirozená, červená), zatímco kanasta obsahující divoké karty se nazývá smíšená (špinavá, černá). Často bývá zvykem hotovou kanastu shrnout na jednu hromádku, na jejímž vrchu je červená karta u čisté kanasty a černá u smíšené (je-li to možné).

První vyložení[editovat | editovat zdroj]

Pokud hráč nebo dvojice hráčů vykládá v tomto kole poprvé, musí vyložené karty dosáhnout určité bodové hodnoty, která závisí na skóre tohoto hráče nebo dvojice dosažené v minulých kolech:

Skóre Minimální počet bodů
Méně než 0 15
0 – 1495 50
1500 – 2995 90
3000 a více 120

Příklad: Dosáhl-li hráč skóre 1600 bodů a v tomto kole vykládá poprvé, nemůže vyložit 5-5-5, Q-Q-Q-2 bez dalších skupin, protože by dosáhl jen 65 bodů a potřebuje 90. Mohl by vyložit 5-5-5, A-A-A-2, protože tím dosáhne 95 bodů. Kdyby jeho dosažené skóre bylo nižší než 1500, mohl by vyložit obojí; kdyby však dosáhl více než 3000 bodů, nemohl by vyložit ani jedno.

Sebrání odkládací hromádky[editovat | editovat zdroj]

Na začátku svého tahu hráč může namísto táhnutí karty z balíku vzít celou odkládací hromádku, ale jen za následujících podmínek:

 • Je-li hromádka zmrazena (obsahuje divokou kartu), musí mít v ruce dvě karty stejné hodnoty jako vrchní karta hromádky (ne divoké). Ty pak spolu s vrchní kartou vyloží a vezme si zbytek hromádky.
 • Nemá-li hráč nebo dvojice ještě vyloženo, platí stejné pravidlo, jako když je hromádka zmrazena, a navíc musí dosáhnout potřebné bodové hodnoty karet pro první vyložení (viz předchozí odstavec) pouze s použitím vrchní karty hromádky a svých karet v ruce. Teprve po vyložení si může vzít zbytek hromádky.
 • Není-li hromádka zmrazena a hráč nebo dvojice už má po prvním vyložení, pak si může vzít hromádku tehdy, může-li vrchní kartu vyložit s alespoň dvěma kartami z ruky (jedna může být divoká) nebo přiložit k již vyložené skupině karet stejné hodnoty.
 • Hromádku nelze vzít, je-li na vrchu divoká karta nebo černá trojka.

Ukončení hry[editovat | editovat zdroj]

Hráč může ukončit hru zbavením se všech svých karet v ruce jen tehdy, má-li nejméně jednu kanastu. Ukončit hru může buď vyložením všech svých karet, nebo vyložením všech karet kromě jedné a odložením zbývající karty. Při ukončení hry (a jedině tehdy) mohou být vyloženy černé trojky, ale nesmí k nim být použita divoká karta. Ihned poté, co se hráč zbaví všech karet, toto kolo končí.

Hraje-li se ve dvojicích, hráč se před ukončením může zeptat spoluhráče, zda souhlasí s ukončením. Jeho odpovědí se musí řídit (pokud spoluhráč odpoví „ano“, musí kolo ukončit, odpoví-li „ne“, nesmí kolo ukončit).

Je-li balík vyčerpán a některý hráč má táhnout kartu (včetně případu, kdy táhl a vyložil červenou trojku a pak už v balíku nic nezbylo), pak kolo okamžitě končí a hráč už nemůže vykládat. Může-li si hráč v takové situaci vzít vrchní kartu z odkládací hromádky, musí to udělat.

Bodování[editovat | editovat zdroj]

Na konci kola se každému hráči nebo dvojici přičtou body za všechny vyložené karty a za bonusy dle následující tabulky a odečtou se body za karty, které hráči zbyly v ruce.

Ukončení kola 100
Skryté ukončení kola 100 navíc
Skrytá kanasta (vyložená najednou z ruky) 100 navíc
Čistá kanasta 500
Smíšená kanasta 300
První až třetí červená trojka 100
Čtvrtá červená trojka 500

Skryté ukončení kola znamená, že hráč ukončí kolo ve stejném tahu, v němž uskutečnil první vyložení.

Za všechny čtyři červené trojky je tedy 800 bodů (po 100 za první až třetí, 500 za čtvrtou).

Jestliže hráč nebo dvojice v tomto kole vůbec nevyložila, pak se bonusy za její červené trojky odečítají, nikoli přičítají.

Celá hra končí po kole, v němž hráč nebo dvojice dosáhla 5000 bodů. Vítězem je hráč nebo dvojice s nejvyšším počtem bodů.

Variace[editovat | editovat zdroj]

Variace bodování[editovat | editovat zdroj]

 • Lze hrát do dosažení více než 5000 bodů a zvyšovat požadovanou bodovou hodnotu karet při prvním vyložení po dosažení určitého počtu bodů (na 150 bodů nebo lze požadovat rovnou vyložení kanasty).
 • Za třetí červenou trojku lze dávat 200 bodů a za čtvrtou 400. Pak za získání jedné červené trojky bude 100, za dvě 200, za tři 400 a za čtyři 800 bodů.
 • Za vyloženou skupinu čtyř černých trojek lze přičítat 100 bodů, pak se za jednotlivé černé trojky nepřičítá 5 bodů. Je možné zacházet s černými trojkami jako s červenými, ale pak se červené a černé trojky počítají odděleně. Při této variantě může a nemusí zůstat černým trojkám možnost zabraňovat sebrání odkládací hromádky, jsou-li navrchu.
 • Za černou trojku, která hráči zůstane v ruce po skončení kola, lze odečítat 100 bodů namísto 5.

Další variace[editovat | editovat zdroj]

 • Často se rozdává jiný počet karet než 11 (obvykle 13 nebo 15). Někdy se mění i počet karet, které hráč táhne ve svém tahu, v závislosti na počtu hráčů (čím více hráčů, tím méně karet).
 • Odkládací hromádka může být vždy zmrazena, aby bylo její braní obtížnější.
 • Ve vyložené skupině musí být vždy více originálních než divokých karet. Například skupina 9-9-9-2-2-žolík tomuto pravidlu neodpovídá.
 • Lze vyžadovat, aby hráč ukončující hru získal aspoň dvě kanasty (lze přidat podmínku, aby nejméně jedna nebo obě musely být čisté),aby hráči k uzavření nepoužili divokou kartu,nebo černou trojku. Toto pravidlo téměř znemožní skryté uzavření kola, ale je to stále možné tak, že hráč při prvním vyložení vezme odkládací hromádku a poskládá z ní dvě kanasty. Je vhodné zvýšit bonus za skryté uzavření kola na 250 nebo 500 bodů, aby se tím vyrovnalo jeho ztížení.
 • Je-li balík vyčerpán, je možné pokračovat ve hře tak, že nový balík vznikne otočením odkládací hromádky lícem dolů. Teprve jsou-li balík i odkládací hromádka vyčerpány, hra končí podle výše uvedených pravidel.
 • Lze hrát s mírně odlišným balíčkem karet, např. jiný počet žolíků (0, 2 nebo 6) nebo jen 7 karet každé vyložitelné hodnoty.
 • Hráč může na začátku tahu táhnout dvě karty místo jedné. Tím se hra urychlí a sníží se důležitost braní odkládací hromádky. Uplatňuje se zejména při hře dvou hráčů.
 • Vezme-li rozdávající hráč při rozdávání z balíčku najednou přesně tolik karet, kolik má rozdat hráčům, získává bonus 100 bodů.
 • Lze vyžadovat, aby i hráči se záporným počtem bodů poprvé vykládali na 50 bodů.
 • Verze zvaná Canasta Caliente: v každém balíčku je 55 karet, mezi nimi je jedna speciální karta caliente (španělsky „horký“). Může ji reprezentovat např. odlišný žolík. Hráč ji může zahrát, má-li vyloženo méně skupin než protihráči. Když ji zahraje, táhne z balíku tolik karet, aby měl v ruce stejný počet karet jako na začátku hry, ale ztrácí 100 bodů. Je-li caliente odhozena, funguje jako černá trojka (tj. další hráč nesmí vzít odkládací hromádku). Zbude-li hráči po skončení kola na ruce, zdvojnásobí se počet bodů, které hráč ztrácí za zbylé karty na ruce (zbudou-li mu dvě caliente, tento počet se ztrojnásobí, ne zečtyřnásobí).

Uzavření hry[editovat | editovat zdroj]

Hru smí zavřít pouze hráč, který vyložil nebo doložil z ruky všechny karty na stůl a kromě toho vytvořil alespoň jednu kanastu. Uzavření hry se provede tak, že poslední kartu z ruky odložím rubem navrch na odkládací hromádku. Uzavřít hru je možné i třemi a více černými trojkami.

Vyhodnocení hry[editovat | editovat zdroj]

Hráči sečtou body za vyložené karty (spoluhráči hrají na jeden účet) a vytvořené kanasty, za uzavření hry je 100 bodů a za uzavření pomocí černých trojek je bodů 300. Od bodů za vyložené karty se odečte hodnota karet v ruce. Hráč (strana), kterému se nepodařilo vytvořit v průběhu hry alespoň jednu kanastu odečítá všechno.

Vyhrává hráč nebo ta strana, které se jako první podaří uhrát 10 000 bodů.