Přeskočit na obsah

Pokladnice her/Klasické karetní hry/Bridž

Z Wikiknih

Původ hry není zcela známý, jejími předchůdci jsou Whist, L'Hombre apod. Pravidla téměř shodné hry, „Biritch, or Rusian Whist“ (Birič, neboli Ruský Whist), byla poprvé publikována v Anglii v roce 1886. Bridž se postupem času rozšířil do celého světa. K ustálení pravidel pak došlo ve dvacátých letech 20. století.

  • Jiné názvy : Bridge, Contract Bridge
  • Počet hráčů : 4
  • Druh karet : francouzské karty - 2×52 listů (vlastní sehrávka probíhá jen s jedním balíčkem)
  • Hodnoty : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A
  • Barvy : Nejvyšší barvou jsou piky, následují srdce, kára a poslední jsou trefy (kříže).
  • Cíl hry : Uhrát vylicitovaný závazek

Karty se zamíchají, rozdává se každému 13 listů. Hráči si karty pro větší přehled srovnají v ruce podle barev. Následuje licitace a po ní sehrávka. Získané zdvihy se skládají na sebe křížem tak, aby byla stále vidět, kolik zdvihů strana získala. Prvních šest zdvihů, které ještě k vítězství nestačí, označujeme jako knihu. Každý další zdvih se nazývá trik. V jedné hře je tedy možné uhrát sedm triků. Bodový zisk za uhrané triky je pak závislý na trumfové barvě.

Během sehrávky se musí ctít barva, přebíjet vyšší hodnotou však není povinností. Stejně tak není povinnost trumfovat. Když hráč nemá nesenou barvu v ruce, může zahrát libovolnou kartu.

Dva a dva hráči křížem hrají spolu.

První nabídku v licitaci nabízí hráč, který rozdával karty. Oznámí kolik triků a v jaké trumfové barvě hodlá jeho strana získat. Může ohlásit jak trumfový závazek, tak beztrumfový (např. dva piky - zavazuje uhrát dva triky za předpokladu, že trumfy jsou piky, nebo jeden bez trumfů - zavazuje se uhrát jeden trik nezávisle na barvě trumfů). Hráč po jeho levici může pak jeho nabídku zvýšit buď závazkem hrát v lepší barvě, nebo uhrát vyšší počet triků.

Soupeři můžou dát na nabídnutý závazek kontra (domnívají-li se že nebude uhrán). Po něm však dražba pokračuje, nabídne-li další hráč vyšší závazek. Je-li kontrovaný hráč přesvědčen, že ohlášený závazek uhraje, může nabídnout rekontra. Kontra a rekontra zvyšují hodnotu hry vždy 2×. Konečný závazek tvoří nabídka, po které tři hráči pasovali. Pak následuje sehrávka.

Dražba je v podstatě nejdůležitější částí celé hry, nehodnotí se totiž triky uhrané, ale vydražené. Draží-li hráč příliš vysoko a strana svou hru ztratí, doplácí na to oba partneři. Zůstane-li naopak nabídka pod skutečnou možností listu, připravují se o cenné body.

Na konečný bodový zisk hry má vliv jen splnění dražby. Strana získá například 6 triků, ale vydraženo bylo 5 triků, a tak se bodově oceňuje jen těchto 5 triků. Všechny ostatní se hodnotí teprve v konečném skóre celého utkání.

1 tref 1 káro 1 srdce 1 pik 1 bez trumfů
2 trefy 2 kára 2 srdce 2 piky 2 bez trumfů
....
7 trefů 7 kár 7 srdcí 7 piků 7 bez trumfů

Hráč, který uzavřel konečný závazek, se stává hlavním hráčem čili vydražitelem. První kartu vynáší předák, hráč sedící po levici hlavního hráče. Po vynesení první karty vyloží partner vydražitele své listy srovnané podle barev a hodnot do čtyř řad otevřeně na stůl a dále se hry žádným způsobem neúčastní. Říká se mu proto tichý hráč a karty, které vyložil, nazýváme stůl.

Z karet stolu nadále vynáší nebo přidává do zdvihu jedině hlavní hráč. Po předákově prvním výnosu přidá tedy hlavní hráč ze stolu druhou kartu, třetí list přiloží zadák a čtvrtou kartu hlavní hráč z ruky. Čtyři karty takto nesené nazýváme zdvih. Zdvih patří tomu, kdo přebil v barvě nebo trumfem nesenou kartu.

K dalšímu zdvihu vynáší vždy hráč, který získal předchozí zdvih. To znamená, že zdvih může získat i stůl, odkud je nutno také vynést. Hlavní hráč se svým partnerem, tichým hráčem, jsou útočníci, předák a zadák jsou obránci.

Zajímavost : Na myšlenku tajného hráče údajně přišli před 60 lety tři britští státní úředníci v Indii. Protože jim k oblíbenému bridži scházel čtvrtý hráč, nahrazovali ho otevřeným vyložením jednoho rozdaného listu.

Splnění závazku

[editovat | editovat zdroj]

K splnění závazku, musí strana hlavního hráče uhrát alespoň tolik triků, kolik činil závazek při dražbě. Získá-li méně triků, závazek nesplní. Každý trik chybějící do splnění nazýváme pád.

Výsledek hry se zapisuje do tzv. bridžového kříže. Uhraný závazek se zapisuje do kříže pod čáru, triky nad závazek se zapisují pouze do zůstatku nad čáru. Na levou stranu zapisujeme vlastní výsledky, na straně pravé výsledky soupeřů.

Nesplní-li strana hlavního hráče svůj závazek, nepíše si nikdo výsledek pod čáru, pouze oba úspěšnější soupeři si mohou do zůstatku nad čárou zaznamenat hodnotu pádů (viz. tabulka sazeb).

My Oni
   

Hra - utkání

[editovat | editovat zdroj]

Strana musí dosáhnout buď jednou, nebo několika partiemi nejméně 100 bodů pod čárou, aby získala jednu hru. V jednom rozdání lze však v každém případě dosáhnout jen jedné hry, a to i tehdy, že by se splněný závazek hodnotil více než 200 body. K ukončení jednoho utkání (robberu) je zapotřebí, dosáhnout dvou eventuálně tří her hodnocených nejméně 100 body pod čárou.

Za vyhrané utkání dostane strana zvláštní prémii, která se zapisuje do zůstatku pod čárou. Nad čáru se zapisují prémie za malý a velký slem a splnění kontrovaného či rekontrovaného závazku. To tedy znamená, že body nad čárou nehrají roli při skórování v jednotlivých hrách. Po každém utkání se však tyto body sečtou a hraje-li se o peníze (což je spíše výjimka), bodové rozdíly se příslušně proplatí.

Uzavírá-li jedna strana hru, tj. po dosažení 100 bodů, označí tento úspěch pod čáru ležatým křížkem (x). Zároveň škrtne soupeřům eventuální dílčí zápis pod čárou. Zápisy nad čárou se nikdy neškrtají.

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
  • HEBÁK, Petr. Bridž pro každého. Praha : Informatorium, 1999. ISBN 80-86073-45-9.
  • SVOBODA, Tomáš, a kolektiv Oficiální pravidla karetních her. Praha : Eminent, 2002. ISBN 80-7281-116-9. S. 61-63.

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]