Pokladnice her/Domino/Sevastopol

Z Wikiknih

(čtyři hráči, 28 dominových kostek)

  • Sevastopol je hra hazardní. Na začátku je proto nutné, aby každý z hráčů složil do banku předem dohodnutou částku.
  • Kostky se zamíchají a každý hráč dostane po sedmi kostkách. Hru otevírá ten, kdo má šestkový dubl zahráním tohoto na stůl. Soused po jeho levici k němu přiloží jakoukoli kostku se šestkou. Smí přiložit nejen zprava a zleva jako při jiných dominových hrách, ale také shora nebo zdola (proti dělící čáře, tj. kostky se přikládají do kříže). Nemá-li žádnou kostku se šestkou, řekne dál a vynechává tah.
  • Pak přiloží postupně další hráči po jedné kostce se šestkou nebo vynechají tah. Jakmile leží kolem šestkového dublu čtyři kostky, směřující do čtyř různých světových stran, začíná druhá fáze hry. Až dosud nesměli hráči přidat jinou kostku než se šestkou. Teď si však mohou vybrat jakékoli rameno kříže, který z položených kostek vznikl. Mají tedy na místo obvyklých dvou čtyři možnosti. Opět se pravidelně střídají v přikládání kostek, a kdo dříve odloží poslední, získává tři čtvrtiny banku. Ostatní tři pokračují ve hře, druhý v pořadí pak získává poslední čtvrtinu banku. Zbývající dva vyjdou naprázdno.
  • I ve druhé fázi hry platí pravidlo: Kdo nemůže přiložit kostku, řekne dál a vynechá tah. Pakliže ani jeden z hráčů není schopen přiložit kostku, partie končí. Hráči si ukážou vzájemně kostky, které jim zbývají a tři čtvrtiny banku dostane ten, kdo má nejnižší součet ok, čtvrtinu hráč s druhým nejnižším součtem. Obdobně se postupuje dostanou-li se do této situace dohrávající tři hráči. Poslední čtvrtinu bank získá ten s nejnižším součtem ok.