Přeskočit na obsah

Počítačové sítě/LAB: NAS - síťové úložiště (NFS, Samba)

Z Wikiknih

Požadavky[editovat | editovat zdroj]

 • VirtualBox
 • Virtuální PC s instalovaným OS Debian (server)
 • Virtuální PC s instalovaným OS Debian (client)
 • Virtuální PC s instalovaným OS Windows (volitelně)

Zadání[editovat | editovat zdroj]

Nainstalujte a nastavte balíky pro sdílení souborů a adresářů přes síť.

Úkoly[editovat | editovat zdroj]

 • Instalace a konfigurace NFS, testování
 • Instalace a konfigurace Samby, testování

Řešení[editovat | editovat zdroj]

Komunikace mezi virtuálními PC[editovat | editovat zdroj]

 • Nastavení vnitřní sítě na serveru a klientovi, nutné před zapnutím virtuálního počítače (Nastavení -> Síť -> Karta 2 -> Povolit síťovou kartu -> Připojena k: Vnitřní síť)
 • Nastavit IP adresu na serveru
ip addr add 192.168.10.10/24 dev eth1
 • Nastavit IP adresu na klientovy, otestovat spojení na server
ip addr add 192.168.10.100/24 dev eth1
ping 192.168.10.10

Příprava adresářové struktury[editovat | editovat zdroj]

 • Vytvořit adresáře samba/ a nfs/ v adresáři /mnt/
mkdir /mnt/{samba,nfs}

Instalace a konfigurace NFS - server[editovat | editovat zdroj]

 • Aktualizace repozitářů
apt-get update
 • Instalace NFS serveru
apt-get install nfs-kernel-server
 • Konfigurace sdileneho adresare pres NFS
echo "/mnt/nfs 192.168.10.0/24(rw,sync)" >> /etc/exports
service nfs-kernel-server restart
 • Konfigurace přístupu k serveru
echo "rpcbind: 192.168.10." >> /etc/hosts.allow
service rpcbind restart
 • Vytvoření zkušebního souboru
echo "Jsem tu." > /mnt/nfs/hello.txt

Připojení k NFS z klienta[editovat | editovat zdroj]

 • Připojení adresáře sdíleného přes NFS do lokálního adresáře /mnt
mount.nfs 192.168.10.10:/mnt/nfs /mnt
 • Seznam souborů
ls -l /mnt
 • Výpis souboru
cat /mnt/hello.txt
 • Odpojení sdíleného adresáře
umount /mnt

Instalace a konfigurace Samby - server[editovat | editovat zdroj]

 • Instalace Samby
apt-get install samba

Konfigurace Samby je v souboru /etc/samba/smb.conf, při produkčním nasazení je vhodné podívat se na výchozí konfiguraci a do manuálových stránek (man smb.conf).

 • Konfigurace Samby
cat << EOF > /etc/samba/smb.conf
[public]
path=/mnt/samba
read only=no
guest ok=yes
EOF
 • Restart služby
service smbd restart
 • Vytvoření zkušebního souboru
echo "Jsem tu." > /mnt/samba/hello.txt

Instalace a konfigurace Samby - klient[editovat | editovat zdroj]

 • Instalace podpory Samby na klientovi
apt-get install cifs-utils
 • Připojení sdíleného adresáře
mount.cifs //192.168.10.10/public /mnt -o sec=none
 • Seznam souborů
ls -l /mnt
 • Výpis souboru
cat /mnt/hello.txt
 • Odpojení sdíleného adresáře
umount /mnt

Připojení k sdílenému adresáři z Windows (volitelně)[editovat | editovat zdroj]

 • Nastavit síťovou kartu do módu vnitřní sítě (Nastavení -> Síť -> Karta 1 -> Připojena k: Vnitřní síť)
 • Nastavit IP adresu Windows PC na hodnotu: 192.168.10.110, maska: 255.255.255.0
 • V příkazovém řádku ověřit dostupnost serveru
ping 192.168.10.10
 • V průzkumníku Windows zadat \\192.168.10.10\public

Konfigurace Samby pro neveřejný přístup - server[editovat | editovat zdroj]

 • Vytvoření nového uživatele v systému a nového uživatele Samby
adduser novacek
smbpasswd -a novacek
 • Vytvoření privátního adresáře uživatele novacek
mkdir /mnt/samba-novacek
chown -R novacek:novacek /mnt/samba-novacek
chmod -R 700 /mnt/samba-novacek
 • Vytvoření zkušebního souboru
echo "Jsem tu." > /mnt/samba-novacek/hello.txt
 • Konfigurace Samby
cat << EOF >> /etc/samba/smb.conf
[novacek]
path = /mnt/samba-novacek
read only = no
valid users = novacek
EOF
 • Restart služby
service smbd restart

Připojení privátního sdíleného adresáře - klient[editovat | editovat zdroj]

 • Připojení sdíleného adresáře (přístup odepřen)
mount.cifs //192.168.10.10/novacek /mnt -o sec=none
mount.cifs //192.168.10.10/novacek /mnt -o username=root
 • Připojení sdíleného adresáře
mount.cifs //192.168.10.10/novacek /mnt -o username=novacek
 • Seznam souborů
ls -l /mnt
 • Výpis souboru
cat /mnt/hello.txt
 • Odpojení sdíleného adresáře
umount /mnt