Přeskočit na obsah

Počítačové sítě/LAB: LAMP - Linux, Apache, MySQL, PHP

Z Wikiknih

Požadavky[editovat | editovat zdroj]

 • VirtualBox
 • Virtuální PC s instalovaným OS Debian

Zadání[editovat | editovat zdroj]

Nainstalujte LAMP stack pro hostování dynamických stránek.

Úkoly[editovat | editovat zdroj]

 • Síťovou kartu virtuálního PC přepnout do módu bridge
 • Nastavit IP adresy hostujícího a virtuálního PC
 • Otestovat spojení
 • V hostujícím PC spustit prohlížeč a zadat IP virtuálního PC
 • Nainstalovat Apache
 • Obnovit webovou stránku
 • Lokalizovat výchozí adresář pro webové stránky
 • Upravit index.html, následně jej nahradit index.php
 • Obnovit webovou stránku
 • Nainstalovat PHP
 • Obnovit webovou stránku
 • Nainstalovat MySQL
 • Připojit se k databázi přes CLI clienta
 • Nainstalovat phpMyAdmin
 • Připojit se k databázi přes phpMyAdmin

Řešení[editovat | editovat zdroj]

Některé příkazy je třeba provádět pod uživatelem root.

Některé parametry příkazů nemusí odpovídat zařízením, na kterých se příkazy provádí. Například nastavení IP adresy příkazem dhclient eth0 může skončit chybou, protože na počítači nebude rozhraní eth0.

Komunikace mezi hostujícím a virtuálním PC[editovat | editovat zdroj]

 • Nastavení bridge módu (Zařízení -> Síť -> Nastavení sítě -> Připojena k: Síťový most)
 • Obnovení IP adresy
dhclient eth0
 • Zkontrolovat výchozí bránu
ip route
 • Zkontrolovat připojení k Internetu
ping google.com
 • Nastavení IP adresy na virtuálním PC
ip addr add 192.168.10.10/24 dev eth0
 • Nastavení IP adresy na hostujícím PC
ip addr add 192.168.10.100/24 dev eth0
 • Otestování spojení z hostujícího PC na virtuální
ping 192.168.10.10

Webový prohlížeč na hostujícím PC[editovat | editovat zdroj]

Na hostujícím PC spustit webový prohlížeč a zadat do něj IP adresu virtuálního PC.

Instalace Apache[editovat | editovat zdroj]

 • Aktualizace repozitářů
apt-get update
 • Aktualizace systému
apt-get upgrade
 • Instalace Apache
apt-get install apache2
 • Ověření stavu služby Apache
service apache2 status

Po instalaci apache obnovit webovou stránku na hostujícím PC.

Úprava výchozí stránky[editovat | editovat zdroj]

V adresáři /var/www/html upravit soubor index.html a aktualizovat webovou stránku na hostujícím PC.

echo "Jsem tu." > /var/www/html/index.html

V adresáři /var/www/html smazat soubor index.html, vytvořit soubor index.php, vložit do něj php skript.

rm /var/www/html/index.html
cat << EOF >> /var/www/html/index.php
<?php
echo "Jsem tu.";
?>
EOF

Obnovit webovou stránku na hostujícím PC, zobrazit její zdrojový kód.

Instalace PHP[editovat | editovat zdroj]

 • Instalace PHP
apt-get install php5

Obnovit webovou stránku na hostujícím PC, zobrazit její zdrojový kód.

 • Nahradit index.php php skriptem s funkcí phpinfo()
cat << EOF > /var/www/html/index.php
<?php
phpinfo();
?>
EOF

Instalace MySQL[editovat | editovat zdroj]

 • Instalace MySQL (zadat heslo uživatele root)
apt-get install mysql-server mysql-client
 • Ověření stavu služby MySQL
service mysql status
 • Připojení k databázi přes CLI klienta
mysql -u root -p
show databases;
exit

Instalace phpMyAdmin[editovat | editovat zdroj]

 • Instalace phpMyAdmin (nastavit automaticky apache2, nastavit databázi pomocí dbconfig-common, uživatel root + heslo, uživatel phpmyadmin + heslo)
apt-get install phpmyadmin

Připojení k databázi přes webový prohlížeč na hostujícím PC - zadat adresu 192.168.10.10/phpmyadmin, přihlásit se jako root, prohlídnout si databáze.

Závěr[editovat | editovat zdroj]

Funkčností phpMyAdmin je ukázána funkčnost Apache (načtení webových stránek), PHP (phpMyAdmin je napsané v PHP) a MySQL (zobrazení a práce s databázemi).

Tento LAB neobsahuje konfiguraci virtuálních hostů v Apache, což je potřeba v produkčním prostředí.