PHP prakticky/Parsování datumu

Z Wikiknih

Pro rozklad datumu v číselném formátu (např. YYYY-MM-DD) postačí prostá funkce sscanf():

list($rok, $mesic, $den) = sscanf($datum, '%d-%d-%d');

Pro standardizované formáty je nejjednodušší použít funkci strtotime(). Možný rozsah datumu je od 1901-12-13 do 2038-01-19, může být ale omezen podle operačního sytému a verze PHP:

$unix_timestamp = strtotime('Sun, 01 Jan 2006 11:55:00 +0100');
$unix_timestamp = strtotime('Sunday, 1-Jan-06 11:55:01 UTC');
$unix_timestamp = strtotime('2006/12/01');
$unix_timestamp = strtotime('12/01/2006');
$unix_timestamp = strtotime('2006-12-01');
$unix_timestamp = strtotime('2006-11-31'); // nevalidní datum, pokud je to možné, je logicky posunuto, v tomto případě na 2006-12-01