Přeskočit na obsah

PHP prakticky/Odstranění diakritiky

Z Wikiknih

Pro odstranění diakritiky lze použít buď přímo napsané funkce, nebo využít vlastností knihovny iconv().

Při konverzi funkcí iconv() se použije nastavení transliterace (TRANSLIT). Je to jednoduché, ale má to svá úskalí. Výsledek takového převodu závisí na nastavení systému (locale) a transliterace může taky proběhnout tak, že čárky jsou nahrazeny znakem ', na to je třeba pamatovat u textů, které tyto znaky mohou obsahovat.

$text = "příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy";

setlocale(LC_ALL, 'czech'); // záleží na použitém systému

echo iconv("utf-8", "us-ascii//TRANSLIT", $text);

Méně nejisté řešení je použití funkce strtr(). Pro jednobajtové kódování stačí kratší zápis, pro vícebajtové je třeba převodní pole.

// pro single-byte
$text = strtr($text, 'áäčďéěëíµňôóöŕřšťúůüýžÁÄČĎÉĚËÍĄŇÓÖÔŘŔŠŤÚŮÜÝŽ', 'aacdeeeilnooorrstuuuyzaacdeeelinooorrstuuuyz');

// i pro multi-byte (napr. UTF-8)
$prevodni_tabulka = Array(
 'ä'=>'a',
 'Ä'=>'A',
 'á'=>'a',
 'Á'=>'A',
 'à'=>'a',
 'À'=>'A',
 'ã'=>'a',
 'Ã'=>'A',
 'â'=>'a',
 'Â'=>'A',
 'č'=>'c',
 'Č'=>'C',
 'ć'=>'c',
 'Ć'=>'C',
 'ď'=>'d',
 'Ď'=>'D',
 'ě'=>'e',
 'Ě'=>'E',
 'é'=>'e',
 'É'=>'E',
 'ë'=>'e',
 'Ë'=>'E',
 'è'=>'e',
 'È'=>'E',
 'ê'=>'e',
 'Ê'=>'E',
 'í'=>'i',
 'Í'=>'I',
 'ï'=>'i',
 'Ï'=>'I',
 'ì'=>'i',
 'Ì'=>'I',
 'î'=>'i',
 'Î'=>'I',
 'ľ'=>'l',
 'Ľ'=>'L',
 'ĺ'=>'l',
 'Ĺ'=>'L',
 'ń'=>'n',
 'Ń'=>'N',
 'ň'=>'n',
 'Ň'=>'N',
 'ñ'=>'n',
 'Ñ'=>'N',
 'ó'=>'o',
 'Ó'=>'O',
 'ö'=>'o',
 'Ö'=>'O',
 'ô'=>'o',
 'Ô'=>'O',
 'ò'=>'o',
 'Ò'=>'O',
 'õ'=>'o',
 'Õ'=>'O',
 'ő'=>'o',
 'Ő'=>'O',
 'ř'=>'r',
 'Ř'=>'R',
 'ŕ'=>'r',
 'Ŕ'=>'R',
 'š'=>'s',
 'Š'=>'S',
 'ś'=>'s',
 'Ś'=>'S',
 'ť'=>'t',
 'Ť'=>'T',
 'ú'=>'u',
 'Ú'=>'U',
 'ů'=>'u',
 'Ů'=>'U',
 'ü'=>'u',
 'Ü'=>'U',
 'ù'=>'u',
 'Ù'=>'U',
 'ũ'=>'u',
 'Ũ'=>'U',
 'û'=>'u',
 'Û'=>'U',
 'ý'=>'y',
 'Ý'=>'Y',
 'ž'=>'z',
 'Ž'=>'Z',
 'ź'=>'z',
 'Ź'=>'Z'
);

$text = strtr($text, $prevodni_tabulka);