Přeskočit na obsah

PHP IMAP/Poslání e-mailu

Z Wikiknih

V této části se Vás pokusím seznámit s posíláním E-mailů pomocí PHP a IMAP.

PHP a E-mail[editovat | editovat zdroj]

K odeslání e-mailu přes PHP slouží funkce mail().

bool mail ( string $komu, string $predmet, string $zprava
[, string $hlavicky [, string $dalsi_parametry]] )

Tato funkce vrací TRUE, když se podaří úspěšně odeslat e-mail. Naopak, když se nepodaří e-mail odeslat vrátí FALSE. Jednoduchý příklad:

<?php
$odeslana=mail("nekdo@localhost.cz", "Predmet zpravy", 
"Radek 1\nRadek 2\nRadek 3");
if ($odeslana){
echo "Zpráva byla úspěšně odeslána.";
}
else {
echo "Zprávu se nepodařilo poslat.";
}
?>

IMAP a odesílání zprávy[editovat | editovat zdroj]

Pro odeslání zprávy pomocí PHP IMAP funkcí slouží speciální funkce imap_mail().

bool imap_mail ( string $komu, string $predmet, string $zprava
[, string $hlavicky])

Tato funkce je velice podobná funkci mail (). Příklad hovoří za vše:

<?php
$odeslana=imap_mail("nekdo@localhost.cz", "Predmet zpravy", 
"Radek 1\nRadek 2\nRadek 3");
if ($odeslana){
echo "Zpráva byla úspěšně odeslána.";
}
else {
echo "Zprávu se nepodařilo poslat.";
}
?>

Hlavičky[editovat | editovat zdroj]

Pomocí hlaviček je možno funkci předat informace o odesílateli, o aplikaci, která e-mail poslala a podobně.Vše jistě ozřejmí příklad:

<?php
$odeslana=imap_mail("nekdo@localhost.cz","Predmet zpravy", 
"Radek 1\nRadek 2\nRadek 3",
"From:webmaster@localhost.cz\r\n".
"Reply-To: webmaster@localhost.cz\r\n".
"X-mailer:PHP/".phpversion());
if ($odeslana){
echo "Zpráva byla úspěšně odeslána.";
}
else {
echo "Zprávu se nepodařilo poslat.";
}
?>
Seznam hlaviček
název hlavičky hodnota argumentu
From adresa odesílatele
Reply-To zpáteční adresa
X-mailer název aplikace, která e-mail odeslala
X-Priority nastavení priority zprávy
cc adresa kopie zprávy

Každá hlavička se musí oddělit dvojcí znaků /r /n!
Tento argument obou funkcí je sice nepovinný, ale je dobré ho funkci předat.

Podívejte se také na[editovat | editovat zdroj]