Přeskočit na obsah

PHP IMAP/ArGoSoft Mail server

Z Wikiknih

Pro práci s IMAP funkcemi budete potřeba mít nainstalovaný nějaký e-mailový server. Pro tuto wikiknihu jsem vybral ArGoSoft Mail server, který se mi osvědčil. Je poměrně malý a docela rychlý. A jeho hlavní předností je, že je v nejnižší edici zdarma.

Instalace[editovat | editovat zdroj]

Program stáhneme například zde a nainstalujeme běžným způsobem.

ArGoSoft Mail server free[editovat | editovat zdroj]

Spusťte program ArGoSoft Mail server free. Aplikace se usídlí na hlavním panelu (vedle hodin).Klikněte na pravým tlačítkem a vyberte SHOW.

Najeďte v horním menu na položku Tools (nástroje) -> Options (možnosti).

Vyberte záložku Local Domains a do vstupního políčka napište název domény, kterou chce te mít za @.
Př: Zadaná doména: localhost.cz adresa uživatele: jmeno_uzivatele@localhost.cz
Klikněte na tlačítko Add a doména se vám objeví v seznamu.
Dále klikněte na záložku Ports a do kolonky Web Interface napište hodnotu 81.
To proto, aby port webového rozhraní serveru nekolidoval s portem Apache.
Klikněte na OK a v horním menu vybere File(soubor) -> Stop. Tímto zastavíte server.
Vyberte File -> Start a opět server nastartujte.

Nový uživatel[editovat | editovat zdroj]

Klikněte na položku Tools -> Users.

Klikněte na obrázek papíru s hvězdičkou a vyplňte všechny položky.
User name....uživatelovo jméno tj.: pepa (bez části @localhost.cz)
Real name....uživatelovo skutečné jméno tj.: Pepa Novák
Password.... heslo
Confirm Password .... napište heslo znovu
políčka: Forward Address a Return Address nejsou povinné
Klikněte na OK.

Webové rozhraní[editovat | editovat zdroj]

Nyní zkuste do prohlížeče napsat http://localhost:81/ nebo použijte tento odkaz.
Pokud jste všechny úkony provedli správně, zobrazí se vám webové rozhraní, ve kterém můžete vytvořit nový účet, číst a posílat emaily a měnit nastavení. Do tohoto rozhraní se též dostanete ze všech počítačů v síti, pomocí adresy http://PC:81/ kde slovo PC nahradíte jménem počítače v síti. Nyní takto můžete posílat emaily v místní síti i bez připojení k internetu - toho můžete využít třeba v podnikové síti. Webové rozhraní lze vypnout v nastavení. (Option > General > Do Not Use Web Interface = Nepoužívat webové rozhraní)

Zkouška ohněm[editovat | editovat zdroj]

Do souboru zprava.php uložte tento obsah:

<?php
$prijemce = 'pepa@localhost.cz'; //adresa příjemce
$predmet = 'První zpráva';//předmět zprávy
$zprava = 'Toto je moje první poslaná zpráva';//samotná zpráva

$headers  = "From: Jméno odesílatele <odesilatel@example.com>\r\n";//hlavičky
$headers .= "X-Sender: <odesilatel@example.com>\r\n";
$headers .= "X-Mailer: PHP\r\n";
$headers .= "X-Priority: 3\r\n";
$headers .= "Return-Path: <odesilatel@example.com>\r\n";

if( @mail($prijemce, $predmet, $zprava, $headers) )//mail() funkce odesílající maily
{
  echo 'E-mail byl úspěšně odeslán.';
}else{
  echo 'Chyba: E-mail se nepodařilo odeslat.';
}
?>

Uložte ho do kořenového adresáře serveru.

Do prohlížeče napište http://localhost/zprava.php. Pokud se zobrazí E-mail byl úspěšně odeslán, je vše v pořádku a vy tuto zprávu najdete ve webovém rozhraní po přihlášení. (viz Webové rozhraní)