Přeskočit na obsah

Příručka pro hudebníky/Propojení více reproduktorů

Z Wikiknih

Pokud k zesilovači připojujete 2 a více reproduktorů případně box se 2ma a více reproduktory, pak byste měli mít v této oblasti některé základní znalosti.

Impedance soustavy reproduktorů

[editovat | editovat zdroj]

Pro dosažení požadované impedance soustavy reproduktorů se používají tři základní druhy zapojení:

  • sériové
  • paralelní
  • sériově-paralelní

Pokud pochopíte sériově-paralelní zapojení, pak už pochopíte vše. Zde je sériově-paralelní zapojení pro 4 reproduktory. Pro názornější představu lze předchozí zapojení chápat takto. V našem případě se tato sestava skládá ze 4 reproduktorů o impedanci 8Ω. Obvod se skládá z dvou paralelních větví (horní a dolní), kde v každé z nich jsou 2 reproduktory za sebou (v sérii). U reproduktorů v sérii se celkový odpor (impedance) sčítá, tedy horní i dolní větev mají zvlášť impedanci 2 x 8Ω = 16Ω. Když ale tyto větve o 16Ω spojíme paralelně (vedle sebe), tak je výsledný odpor celé soustavy poloviční tedy 8Ω. Tak a teď tomu snad už rozumíte.

Dále na duncanamps.com je velice praktická kalkulačka výsledné impedance.


Polarita reproduktorů

[editovat | editovat zdroj]

Na polaritě záleží!

[editovat | editovat zdroj]

Reproduktor rozkmitává vzduch a tím dělá střídavě podtlak/přetlak před i za membránou. Periodické kmitání vytváří zvukové vlny, které se šíří dále do prostoru a my je vnímáme jako zvuk.

Když máte blízko sebe dva reproduktory, tak by měly kmitat souběžně. Amplitudy vyzařovaných vln se tak sečtou a výsledná hlasitost bude téměř dvojnásobná. Ale když oba reproduktory "pumpují" na střídačku, tak hlasitost dramaticky poklesne, protože co natlačí jeden reproduktor dopředu, to druhý zase vcucne zpět. Takto se vlny vycházející z obou reproduktorů navzájem ruší (vektorově odčítají). Tento jev má za následek především potlačení nízkých frekvencí, ale i zvuk celkově bude slabší a nekonkrétní.

Toto vše platí obecně u jakýchkoliv repro-soustav. U stereo soustav má špatná polarita o něco menší vliv, protože oba kanály se trochu liší. Správná polarita musí platit vzájemně mezi basovým a výškovým reproduktorem v jedné bedně.

Když máte kupovaný box, ve kterém se nikdo nešťoural, tak je polarita určitě správně. Ale i tak si to lze jednoduše ověřit, jakožto i v případech, kdy si souhlasnou polaritou jisti nejste.

Test souhlasné polarity reproduktorů

[editovat | editovat zdroj]

Kytarové reproboxy
U klasických kytarových reproboxů (2x12, 4x12) se polarita pozná jednoduše:

  • Vypněte aparát.
  • Sundejte příslušné kryty čí prachovky, abyste na reproduktory dobře viděli.
  • Odpojte reproduktorový kabel.
  • Vemte např. 9V baterii (většinou postačí i 1.5V)
  • Baterii přiložíte na póly reproduktorového kabelu (uslyšíte basový úder, toho se nelekejte).
  • Snažte se vysledovat, jestli se všechny reproduktory v okamžiku přiložení baterie pohnou na stejnou stranu.
  • Pokud ano, tak je zapojení v pořádku. Pokud ne, tak přepólujte reproduktory tak aby se všechny pohly jedním směrem.

Domácí stereo-soustava
Pokud soustavu můžete uvést do mono režimu, učiňte tak a zvuk byste pak měli slyšet uprostřed mezi reproduktory. Jestli ale nejste schopni určit směr, odkud zvuk přichází (je jakoby všude kolem), polarita repro-beden není souhlasná. Přepólujte jednu z nich.