Přírodní látky/Použitá literatura

Z Wikiknih
 • Leifertová, Irena a kol.: Farmaceutická botanika, systematika, 3. přepracované vydání, SPN Praha, Praha 1990
 • Černohorský, Zdeněk: Základy soustavné botaniky, 3. upravené vydání, SPN Praha, Praha 1973
 • Karlson, P.: Základy biochemie, 3. přepracované vydání, SPN Praha, Praha 1981
 • Sofrová, Danuše a kol.: Biochemie, základní kurz, 3. vydání, SPN Praha, Praha 1999
 • Nuhn, Peter: Chemie der Naturstoffe, Akademie-Verlag, Berlin 1981
 • Luckner, Martin: Secondary Metabolism in Microorganisms, Plants, and Animals, 2. vydání, VEBGustavFischer Verlag, Jena 1984
 • Wenke, Max a kol.: Pokroky ve farmakologii hormonů, tkáňových působků a vitamínů, SPN Praha, Praha 1981
 • Hess, Dieter: Fyziologie rostlin, 1. vydání, Academia, Praha 1983
 • Mothes, K. a kol.: Biochemistry of Alkaloids, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1985
 • Strohecker, Rolf a kol.: Vitamin Assay, Verlag Chemie, Stuttgart 1965
 • Pavel, Jiří: Biochemie rostlin I., 2. vydání, SPN Praha, Praha 1989
 • Němec, Miroslav a kol.: Biologie II, Gymnázium J. G. Mendela, Brno 1995
 • Riedl, Ota a kol.: Klinická toxikologie, 5. přepracované vydání, Avicenum, Praha 1980
 • Tomko, Jozef a kol.: Farmakognózia, 1. vydání, Osveta Martin, Martin 1980
 • Wenke, Max a kol.: Farmakologie, 1. vydání, Avicenum, Praha 1986