Přírodní látky/Úvod

Z Wikiknih

Právě se Vám dostala do rukou má seminární práce, jejíž téma zní přírodní látky. Ač jde o téma dosti široké, snažil jsem se jej zpracovat co možná nejhlouběji a nejpodrobněji, tak, aby zde čtenář mohl nalézt informaci, která jej zajímá a kterou potřebuje zjistit. Šíři tématu pak ale odpovídá i objem mé práce, a proto se předem omlouvám méně trpělivým čtenářům, kteří zřejmě nedočtou tuto práci do konce. Těm ostatním přeji příjemné chvíle a mnoho nových a překvapivých zjištění o přírodních látkách.

Co zde tedy můžete nalézt? Zejména informace o chemii přírodních látek, jejich rozšíření, vlastnostech a významu. Budeme se pohybovat někde na rozhraní chemie a biologie, dotkneme se také farmakologie, farmakognosie, toxikologie a biochemie. Tady bych rád upozornil na to, že ač jsem se snažil práci psát co nejpřístupněji a nejsrozumitelněji, nebylo možno vysvětlit všechny základní pojmy a dále zvětšovat rozsah tohoto díla. Některé pojmy jsou vysvětleny přímo na místě, jinak však předpokládám jistou základní informovanost a vzdělanost čtenáře. Čtenář by měl znát zejména základy chemie a biologie. Postačí Vám, porozumíte-li chemickým vzorcům, názvům a reakcím a některým základním biologickým termínům. Máte-li pocit, že biologie a chemie jsou Vaší slabou stránkou, snad to spraví některá ze základoškolských či středoškolských učebnic. Děkuji za pochopení.

Snažil jsem se vkládat do textu názorné pomůcky, zejména obrázky a tabulky se vzorci. Snad Vám čtení trochu usnadní a zpestří. Chemické vzorce byly kresleny pomocí programů ISIS Draw a Chem Folder, které můžete získat na adrese www.acdlabs.com. Než se přesuneme k vlastnímu problému, dovolte mi ještě uvést to, že touto seminární prací má práce s přírodními látkami rozhodně nekončí a že se budu snažit spravovat webovou stránku, jejíž současná adresa je zatím http://naturstoff.hyperlink.cz, o případných změnách se lze informovat na mé adrese naturstoff@seznam.cz. Na uvedené stránce můžete nalézt informace z oblasti přírodních látek, jejich chemie, biologie a toxikologie, ale také snad praktické úkoly a postupem času též věci, na něž v této seminární práci nebylo dost místa a hlavně času. Přeji vám příjemnou zábavu.