Němčina/Trpný rod

Z Wikiknih

Trpný rod se v němčině vyjadřuje pomocí slovesa werden a příčestí minulého.

Vyjádření trpného rodu v přítomném času.

 • Ich werde gefragt. Jsem tázán
 • Du wirst gefragt.
 • Er/sie/es wird gefragt.
 • Wir werden gefragt.
 • Ihr werdet gefragt.
 • Sie werden gefragt.

Vyjádření trpného rodu v préteritu.

 • Er wurde gefragt. Byl tázán.

Vyjádření trpného rodu v perfektu.

 • Er ist gefragt worden. Byl tázán

Vyjádření trpného rodu v plusquamperfektu.

 • Er war gefragt worden. Byl tázán

Vyjádření trpného rodu v budoucím čase.

 • Er wird gefragt werden. Bude tázán

Další použití:

 • Er muss gefragt werden. Musí být tázán.
 • Er musste gefragt werden. Musel být tázán

Činitel děje se nejčastěji vyjadřuje předložkami von, durch, mit