Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty - Úroveň A2

Z Wikiknih

Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

Úroveň A2

Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině

Kurz češtiny pro dospělé vytvořený Slezskou univerzitou v Opavě (Česká republika) v rámci projektu L-Packu (Jazykového balíčku) je financován a podporován Evropskou komisí a koordinován agenturou ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Itálie), která ho schválila pod CC BY-SA v říjnu 2012. Tento kurz je možno užívat samostatně (v rámci sebevzdělávání) nebo s učitelem. Existuje dalších pět podobných kurzů pro výuku němčiny, italštiny, španělštiny, řečtiny a litevštiny, které budou brzy zveřejněny v příslušných verzích Wikibooks.

Kurz je vytvořen především pro dospělé migranty, kteří se usadili v České republice, a zájemce, kteří zde chtějí žít. Je zpracován pro studující se základní znalostí českého jazyka na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kurz se zaměřuje na následující specifické cíle:

  • rozvíjet porozumění a interakci v každodenních situacích, a tak ulehčit integraci migrantů do společnosti a na trh práce,
  • prohloubit slovní zásobu týkající se tématu v modulu,
  • prezentovat a procvičit některé důležité gramatické struktury,
  • podat studentům základní informace o české kultuře a společnosti.

Kurz sám o sobě nemůže zajistit plnou výuku češtiny.

Kurz obsahuje tři části:

  1. Metodického průvodce pro studující: seznam zdrojů, obsah, organizace modulů, manuál pro uživatele a návrhy, jak užívat kurz,
  2. Metodického průvodce pro učitele,
  3. Kurz češtiny pro migranty, úroveň A2.

Každý dokument bude poskytnut jak v PDF formátu, tak v textovém formátu, a tímto bude ulehčeno navíc jeho převádění, modifikace a rozšiřování ve Wikibooks.