Midnight Commander

Z Wikiknih

Midnight Commander (mc) je správce souborů pro systémy unixového typu.

Klávesové zkratky[editovat | editovat zdroj]

Následující odstavce obsahují seznam nejpoužívanějších klávesových zkratek našeho oblíbeného správce souborů.

Poznámka: Klávesové zkratky využívají vlastností terminálu, proto nemusí pracovat za všech okolností. Klávesa Meta je na X terminálech obvykle mapována na levý Alt.

Poznámka: Klávesové kombinace jsou zapisovány se spojovníkem. Např. kombinace Ctrl-o je dosaženo stiskem a přidržením klávesy Ctrl a současným stiskem klávesy o. Vyskytují-li se po kombinaci znaky oddělené mezerami, požadovaná funkčnost je dosažena stiskem kombinace a postupným stiskem kláves s příslušnými znaky v uvedeném pořadí. Položky oddělené čárkou jsou alternativami.

Základní[editovat | editovat zdroj]

 • F1 – nápověda
 • F2 – uživatelské menu (nabízí akce k souborům/adresářům)
 • F3 – prohlížení (lze zkoumat i obsah archivů, pozor na zaheslované archivy)
 • F4 – editace (umožní editovat soubor nastaveným editorem, nebo pomocí mcedit)
 • F5 – kopírovat
 • F6 – přesun/přejmenování
 • F7 – vytvoření adresáře
 • F8 – smazání
 • F9 – roztažení horního menu
 • F10 – ukončení (ukončí mc nebo mcedit nebo jakékoli nechtěné menu)

Pokud nejsou klávesy Fx dostupné, nebo se používají pro jiné věci, je možné stejné akce vyvolat krátkým stiskem Esc a následně čísla (pro F10 použijte 0 nebo kombinaci Esc Esc).

Navigace a zobrazení[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: Klávesa Meta je obvykle mapována na levý Alt.

 • šipky ↑,↓ – pohyb položkami
 • PageUp, PageDown – o stránku výš/níž
 • TAB – přepínání mezi panely
 • Ctrl-PageUp – přesun o adresář výš
 • Meta-c – rychlé cd (změna adresáře)
 • Meta-H – historie adresářů (musíte zadat H, takže se Shiftem)
 • Ctrl-\ – záložky
 • Ctrl-o – přepíná zobrazení panelů a terminálu
 • Meta-o – otevře adresář pod ukazatelem v protějším panelu
 • Ctrl-r – obnoví pohled na adresář
 • Meta-. - zobrazí/skryje „skryté”(začínající tečkou) soubory a adresáře
 • Ctrl-Mezerník – zobrazí velikost obsahu adresáře/skupiny adresářů

Práce s výběrem[editovat | editovat zdroj]

 • + – označení výběru (soubory, adresáře pouze pokud je to zaškrtnuto v nastavení) podle masky
 • -, \ – vyřazení z výběru podle masky (opak +)
 • * – inverze výběru (nezahrnuje adresáře)

Vyhledávání[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: Klávesa Meta je obvykle mapována na levý Alt.

 • Ctrl-s+text – posune kurzor na soubor/adresář který začíná na text
 • Meta-? – otevře panel vyhledávání (musíte zadat ?, takže se Shiftem)

Pokročilá práce se soubory a adresáři[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: Klávesa Meta je obvykle mapována na levý Alt.

 • F15, Shift-F5 – kopírovat, do dialogu se vloží jméno souboru/adresáře (nepracuje se skupinami)
 • F16, Shift-F6 – přesun/přejmenování, do dialogu se vloží jméno souboru/adresáře (nepracuje se skupinami)
 • Meta-h – historie zadaných příkazů do promptu
 • Meta-Enter – jméno souboru/adresáře, na kterém je kurzor, se doplní do příkazové řádky
 • Meta-Shift-Enter – jako Alt-Enter, doplňuje jméno včetně úplné cesty
 • Ctrl-x d t – porovnání adresářů v levém a pravém panelu
 • Ctrl-x c – chmod (nastavení práv)
 • Ctrl-x o – chown (nastavení vlastníka a skupiny)
 • Ctrl-x s – Symbolický link (s absolutní cestou)
 • Ctrl-x v – Symbolický link (s relativní cestou)
 • Ctrl-x l – Link (hard link)
 • Ctrl-x Ctrl-s – Editace symbolického linku

Meta sekvence v promptu[editovat | editovat zdroj]

 • %p nebo %d – současný adresář v aktuálním panelu
 • %P nebo %D – současný adresář v protějším panelu
 • %f – soubor pod kurzorem v aktuálním panelu
 • %F – soubor pod kurzorem v protějším panelu

např. porovnání dvou souborů

vimdiff %f %D/%F

Uživatelské menu – úpravy[editovat | editovat zdroj]

Uživatelské menu (přístupné tlačítkem F2) obsahuje akce dostupné pro daný soubor nebo adresář. Po instalaci obsahuje menu základní sadu funkcí, jako je komprimace a dekomprimace z/do běžných archivů a podobně.

Menu je přístupné jako textový konfigurační soubor a editaci jeho obsahu je možné zahájit z menu [Příkaz]. Zvolíte-li [Lokální], bude se editovat ./.mc.menu a pokud neexistuje, založí se (kopie platného menu souboru). Zvolíte-li [Uživatel], bude se editovat ~/.config/mc/menu nebo ~/.mc/menu podle konfigurace komandéru. Pozor! Lokální soubor má přednost před uživatelským i systémovým. Pro úspěšnou editaci musíte mít právo zápisu do zmíněného souboru (adresáře).

Struktura menu[editovat | editovat zdroj]

Struktura menu je jednoduchá. Každý řádek začínající neprázdným znakem je považován za položku menu. Řádky začínající mezerou nebo tabulátorem jsou považovány za příkazy, které se provedou při volbě položky menu. První znak je aktivní.

Příklad:

a   Vypiš adresář
   echo "Výpis adresáře %d"
   ls %d

Tento příklad zavede položku menu, která při zvolení kurzorem nebo stisku 'a' provede příkazy echo a ls tak, jak jsou zadány.

Menu může rovněž obsahovat řídící věty. Ty slouží k ovládání zobrazování a skrývání položek a na nastavení kurzoru na výchozí položku menu podle kontextu. Řídící věta začíná znakem '+' nebo '=' a končí koncem řádku. Je možné zadat více řídících vět za sebou, ale pro vyhodnocení se použije vždy poslední řídící věta daného typu.

Formát řídící věty je následující (bílé znaky se ignorují):
DRUH (1 znak)

Tvořen znakem '+' pro řídící větu zobrazení nebo znakem '=' pro nastavení kurzoru nebo kombinací '=+' pro kombinovanou větu (řídí zobrazení i kurzor).

PODMÍNKA

Podmínka je tvořena jedním nebo více logických výrazů. Znak '!' před výrazem znamená negaci. Výrazy se oddělují znakem '&' – operátor AND a/nebo znakem '|' operátor OR.
Jednotlivé výrazy jsou tvořeny řídícím znakem, který určuje vlastnost souboru/adresáře, která se bude vyhodnocovat a výrazem, kterým se vyhodnotí daná vlastnost.
Řídící znak může být:
f – vyhodnocuje se jméno souboru/adresáře,
t – vyhodnocuje typ,
x – platný pokud existuje uvedený příkaz.
Za znakem 'f' následuje regulární výraz, kterým se vyhodnotí jméno souboru/adresáře pod kurzorem. Vyhledávání je citlivé na velikost písmen.
Za znakem 't' následuje znak typu souboru:
t – tagged (označené soubory), podmínka je splněna, pokud jsou v adresáři označené soubory/adresáře,
r – běžný soubor,
d – adresář,
l – symbolický link

Příklad:

+ f \.avi$
Zobrazí se, pokud je pod kurzorem soubor s příponou .avi
+ f \.avi$ | \.mpe?g
Zobrazí se, pokud je pod kurzorem soubor s příponou .avi, .mpeg nebo .mpg
+ f pepa$ & td
Zobrazí se, pokud název pod kurzorem obsahuje 'pepa' a je to adresář
= f \.avi$
Zobrazí se vždy, pokud je pod kurzorem soubor s příponou .avi, bude toto výchozí položka
+ f \.avi$ | \.mpe?g
= f \.avi$
Zobrazí se pro soubory .avi, .mpg a .mpeg. Pro soubory .avi se nastaví jako výchozí položka
=+ f \.avi$ | \.mpe?g
Zobrazí se a nastaví jako výchozí položka pro soubory .avi, .mpg a .mpeg
+ x /bin/sh
Zobrazí se, pokud existuje soubor /bin/sh a je spustitelný[1]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Podmínka je platná i v případě, že je soubor adresářem, pokud umožňuje procházení (má nastaven příznak x).

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]