Maturitní otázky z literatury/Drama jako literární druh

Z Wikiknih
Tato stránka je částí projektu Maturitní otázky z literatury.
Prosím, ověřte si před použitím informace i z jiných zdrojů - přes všechnu snahu zde mohou zůstat chyby.

Nejstarší pra-dramata[editovat | editovat zdroj]

Do prapůvodů dramatu můžeme zařadit obřady v nejrůznějších kulturách. Podobně jako "opravdové" drama měly (alespoň rámcově) předem daný průběh, byly pro zrak i sluch a vytvářely iluzi skutečnosti.

Antické Řecko a Řím[editovat | editovat zdroj]

Řecké drama se vyvinulo z průvodu a chóru pěvců na Dionýsových slavnostech. Chór byl veden/doplňován protagonistou, pro nějž byly psány první hry, postupně se k němu postupně přidali i další herci. Bylo chápáno jako obřad.

Většinou hry následovaly jako 3 tragédie a 1 komedie ("odpočinkový program") za sebou.

Tragédie

  • Aischylos (525 - 456 př. n. l.) ["Oresteia", "Sedm proti Thébám", "Spoutaný Prométheus"]
  • Sofokles (496 - 406 př. n. l.) ["Král Oidipus", "Antigona"]
  • Euripides (asi 480 - 406 př. n. l.) ["Médea"]

Komedie

  • Aristofanes (445 - asi 386 př. n. l.) [komedie "Ptáci", "Vosy", "Žáby" apod.]

Římské drama mělo bavit diváky, jednalo se o výrazně masovější zábavu.

  • Plautus ["Komedie o hrnci", "Chlubný voják". Hry byly určeny především nižší vrstvě, proto je častou kladnou postavou otrok.]

Antické drama bylo často parafrázováno v klasicistní době.

Drama ve středověku[editovat | editovat zdroj]

V raném středověku byla kultura soustředěna především v církevních institucích.