Marcion

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Marcion RC3

Marcion je Koptsko - Anglický/Český slovník s založený na Crumovu slovníku. Je vyvíjen v jazyce C++, má vestavěný MySql server, s grafickým rozhraním Qt4. Obsahuje řadu koptských textů, gramatik, řeckých textů a další.

Drak střežící perlu (logo of Marcion)
Podstata Archónů, NHC II/4, 86:27-87:4

Instalace a spuštění[editovat | editovat zdroj]

Je lepší nainstalovat všechny fonty z adesáře 'fonts' do vašeho systému, a vypnout přepínač 'load internal fonts at startup' ve formuláři pro nastavení. (SP Tiberian a SP Achmim jsou potřeba pro správné zobrazení J.M. Plumleyho gramatiky)

Linux[editovat | editovat zdroj]

Pro spuštění jsou zapotřebí knihovny

 • Qt >= 4.6.0
 • djvulibre >= 3.5.22

Stáhněte 'marcion_rc3-linux-x86.tar.bz2' a rozbalte. Spusťte soubor 'marcion'. Pokud ldconfig -p nevypisuje potřebné qt knihovny (např. pokud máte Qt nainstalováno v /opt), upravte /etc/ld.so.conf a provedťe ldconfig, nebo spouštějte marcion s nastavením proměnné LD_LIBRARY_PATH .

například:

LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/qtsdk-2009.05/qt/lib/
./marcion

Windows[editovat | editovat zdroj]

Stáhněte archiv 'marcion_rc3-win32.zip'. Rozbalte a spusťte marcion.exe.

Kompilace zdrojového kódu[editovat | editovat zdroj]

Archiv[editovat | editovat zdroj]

Tyto balíky je nutné mít nainstalovány i s hlavičkovými soubory:

Je zapotřebí mít nainstalovaný scons

(Pokud užíváte binární balíky ve vašem distru, ověřte, jestli máte nainstalované i "devel" balíky s hlavičkovými soubory.)

Stáhněte archiv se zdrojovým kódem a rozbalte. Přejděte do složky 'marcion-src' a spusťte scons s těmito parametry:

qt4lib
default value "/usr/lib/"
qt4inc
default value "/usr/lib/qt4/include/"
djvulibrelib
default value "/usr/lib/"
djvulibreinc
default value "/usr/include/"
mysqllib
default value "/usr/local/mysql/lib/"
mysqlinc
default value "/usr/local/mysql/include/"
bzip2lib
default value "/usr/lib/"
bzip2inc
default value "/usr/include/"
glibclib
default value "/usr/lib/"
glibcinc
default value "/usr/include/"
install
no value
installdir
default value "/opt/marcion/"

například: Pokud máte Qt instalováno ve složce '/opt', GlibC a bzip2 v '/usr', MySql v '/opt/mysql' a DjVuLibre v '/home/user/software' a chcete Marcion nainstalovat do '/home/user/software/marcion', bude postup vypadat takto:

bash $> tar -xjf marcion_rc1-src.tar.bz2
bash $> cd marcion-src
bash $> scons qt4lib=/opt/qt4/lib qt4inc=/opt/qt4/include \
    djvulibrelib=/home/user/software/djvulibre/lib \
    djvulibreinc=/home/user/software/djvulibre/include \
    mysqllib=/opt/mysql/lib mysqlinc=/opt/mysql/include \
    install installdir=/home/user/software/marcion

SVN[editovat | editovat zdroj]

Jsou zapotřebí tyto balíky, knihovny i hlavičkové soubory.

 • qt4 >= 4.5
 • djvulibre >= 3.5.21
 • mysql = 5.1.41
 • libbzip2 >= 1.0.5
 • glibc >= 2.9

Je zapotřebí mít nainstalovaný cmake

Pokud užíváte binární balíky obsažené ve vaší distribuci linuxu, zajistěte, aby byly nainstalovány také jejich hlavičkové soubory (balíky "devel").

Stáhněte zdrojový kód z repozitáře svn

bash $> svn co https://marcion.svn.sourceforge.net/svnroot/marcion marcion

Stáhněte požadovaný tar archiv mysql do složky 'depends' a rozbalte. Vytvořte symlink 'mysql' odkazující na složku 'mysql*'. (Testováno s verzí 5.1.41, novější verze by měly fungovat také. Pokud už máte mysql nainstalovaný ve svém OS, zkuste použít tento nastavením proměnných M_EXTRA_MYSQL_INC a M_EXTRA_MYSQL_LIB) Dále stáhněte data ze stránek projektu, složka 'devel', sobor 'mdata.tar.bz2' do složky 'depends' a rozbalte. (Pokud už máte Marcion nainstalovaný ve svém OS, nastavit hodnotu proměnné M_MARCION_DATA a vzít data odtamtud)

example:

bash $> cd <root-of-marcion>/depends
bash $> wget http://downloads.mysql.com/archives/mysql-5.1/mysql-5.1.41-linux-i686-glibc23.tar.gz
bash $> tar -xzf mysql-5.1.41-linux-i686-glibc23.tar.gz
bash $> ln -sv mysql-5.1.41-linux-i686-glibc23/ mysql
bash $> wget https://sourceforge.net/projects/marcion/files/devel/mdata.tar.bz2/download
bash $> tar -xjf mdata.tar.bz2

V kořenovém adresáři Marciona vytvořte složku 'build' a přemístěte se do něj.

bash $> cd <root-of-marcion>
bash $> mkdir build && cd build

Proveďte cmake s těmito parametry:

M_EXTRA_DJVULIBRE_INC
defaultní hodnota ""
M_EXTRA_DJVULIBRE_LIB
defaultní hodnota ""
M_EXTRA_MYSQL_INC
defaultní hodnota "depends/mysql/include"
M_EXTRA_MYSQL_LIB
defaultní hodnota "depends/mysql/lib"
QT_QMAKE_EXECUTABLE
defaultní hodnota ""
M_MARCION_DATA
defaultní hodnota "depends/mdata"
CMAKE_INSTALL_PREFIX
defaultní hodnota "$HOME/MarcionRC3svn"

Pokud máte potřebné hlavičkové soubory a knihovny nainstalované na obvyklých místech systému a obsah složky 'depends' jste vytvořili podle předešlého návodu a chcete marcion nainstalovat do '$HOME/MarcionRC3svn', stačí pouze provést

bash $> cmake ..

pokud například chcete marcion nainstalovat do '/home/user/software/marc-svn', nastavte hodnotu proměnné CMAKE_INSTALL_PREFIX .

bash $> cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/user/software/marc-svn ..

Pokud například máte Qt4 nainstalováno v '/opt', MySql v '/opt/mysql' a DjVuLibre v '/home/user/software/djvulibre' a chcete Marcion nainstalovat do '/user/software/marcion', proveďte:

bash $> cmake -DM_EXTRA_DJVULIBRE_INC=/home/user/software/djvulibre/include \
    -DM_EXTRA_DJVULIBRE_LIB=/home/user/software/djvulibre/lib \
    -DM_EXTRA_MYSQL_INC=/opt/mysql/include \
    -DM_EXTRA_MYSQL_LIB=/opt/mysql/lib \
    -DM_MARCION_DATA=/home/user/software/marcion \
    -DQT_QMAKE_EXECUTABLE=/opt/qt/bin/qmake \
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/user/software/marcion ..

můžete také cmake spustit v interaktivním režimu a potřebné hodnoty nastavit za průběhu konfigurace.

bash $> cmake -i ..

Po úspěšné konfiguraci proveďte

bash $> make
bash $> make install

tipy:

Parametr -L vypíše hodnoty proměnných v cache.

bash $> cmake --help 

vypíše help.

You can also try

bash $> cmake-gui

Použití[editovat | editovat zdroj]

Marcion

(pro správné zobrazení všech znaků je zapotřebí mít nainstalované fonty New Athena Unicode a Ezra SIL)

Slovníky[editovat | editovat zdroj]

Koptský (Crum)[editovat | editovat zdroj]

Tištěná verze (djvu)[editovat | editovat zdroj]
Crum

Hlavní menu: action->crum (coptic)

Okno s tištěnou verzí Crumova koptsko - anglického slovníku se zobrazí ihned po spuštění aplikace Marcion. Zobrazuje se pomocí upravené komponenty DjView, takže lze využít všech vlastností tohoto vynikajícího prohlížeče. Menu kromě obvyklých funkcí pro navigaci v dokumentu a způsob jeho zobrazení nabízí ještě editovatelný seznam s jedním a dvěma koptskými znaky. Při výběru znaku nebo dvojice znaků se zobrazí strana, v jejíž hlavičce se vyskytuje první slovo začínajíci zvolenými znaky.Do pole lze vkládat znaky koptské i latinské (viz. tabulka pro přepis znaků).Seznam reaguje po vložení 2 znaků, tj. pokud se chcete přemístit na stranu kde se nachází první slovo začínající požadovaným znakem, vložte tento znak + mezeru, příp. mezeru + znak.

Textová verze (mysql)[editovat | editovat zdroj]
Crum (query)
Crum (query)
Crum (query)

Hlavní menu: action->crum-query(coptic)

Otevře okno s rozhraním pro vyhledávání výrazů v Crumovu slovníku. Databáze je stále doplňována a upravována, momentálně obsahuje 3350 slov, 4837 odvozených a přes 48 000 indexovaných položek.

Import dat:

Obsah slovníku lze zálohovat buď do .csv (2 soubory) nebo .sql souboru. (Hlavní menu: database->local->export coptic tables->csv, database->local->export coptic tables->sql)

Export dat:

Hlavní menu: database->local->import data

Importovat lze pouze soubory .sql. Upgrady obsahu databáze lze najít na stránkach projektu ve složce extras/crum. Po importu dat přebudujte index (Hlavní menu: database->local->(re)create index of coptic tables).

Rozhraní obsahuje tyto komponenty:

 • numerická pole pro omezení výstupu
 • přepínače
direct
pro hledání výskytu daného textu přímo
index
pro hledání výskytu daného textu s užitím indexu
 • zaškrtávací boxy
show czech
ve výstupním textovém poli (ne)ukazovat český význam
greek equivs
ve výstupním textovém poli (ne)ukazovat řecké ekvivalenty
show derivations
výstup (ne)omezit pouze na hlavní slova
 • záložky
coptic
vyhledávání koptských výrazů
exact
hledá výskyt daného textu
like
hledá výskyt daného textu, ve kterém '%' zastupuje libovolnou skupinu znaků (včetně prázdné) a '_' zastupuje právě jeden znak. (oficiální dokumentace)
regexp
umožňuje užití regulárního výrazu (oficiální dokumentace)
dialects
filtrování výsledků hledání podle dialektu
czech/english
fulltextové vyhledávání českých/anglických výrazů
greek
fulltextové vyhledáváví řeckých výrazů
crum
vyhledání slov na stránce
 • toolbar s komponentami obsahujícími výsledky hledání
tree
úplný náhled na výsledek hledání
show
naviguje na výsledek hledání
show all in tree
úplný náhled na všechny výsledky hledání
 • výstupní textové pole

Nabízejí se dva způsoby, jak prohledávat databázi - přímo nebo pomocí indexu.

přímé vyhledávání (primitivnější způsob)[editovat | editovat zdroj]

Jako vstup lze použít písmo koptské i latinské, dokonce i smíšené. S volbou exact se po provedení dotazu automaticky odstraní non-word znaky a mezery. Mezery jsou vždy ignorovány. Po provedení dotazu je obsah vstupního pole převeden na písmo latinské.

Vyhledá pouze kompletní slovo, např ⲛⲟⲃⲉ, ⲛⲁⲃⲉ, ⲛⲟⲃⲓ - ne už ⲣ.ⲛⲟⲃⲉ, ⲣ.ⲛⲁⲃⲉ, ⲉⲣ.ⲛⲟⲃⲓ, ⲣⲉϥ.ⲣ.ⲛⲟⲃⲉ atd.

pomocí indexu (sofistikovanější způsob)[editovat | editovat zdroj]

Index obsahuje jednak úplná slova a jednak jejich kombinace s předponami a příponami, slovesy, podstatnými jmény, příslovci - takže lze najít i slova jako ⲁⲧ.ⲣⲱⲙⲉ, ⲙⲛⲧ.ⲁⲧ.ⲧⲁⲕⲟ, ϯ.ⲡⲁϩⲣⲉ, ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ, ⲣⲙ.ⲛ.ϩⲏⲧ atd. Po každém importu slovníkovych dat (soubory "crumX-Y.sql.bz2") nebo po každé editaci je zapotřebí přestavět index (Hlavní menu: database->local->(re)create index of coptic tables). Jakým způsobem jsou položky indexu utvářeny ukazuje funkce příručního menu resolve karty toolboxu tree.

Řecký (LSJ)[editovat | editovat zdroj]

LSJ
 • záložky
search in dictionary
vyhledávání významu slova v základním tvaru
parse inflection
určení slovního druhu a tvaru
 • volby
spínač tr
(ne)převádět
exact
hledá výskyt daného textu
regexp
umožňuje užití regulárního výrazu (oficiální dokumentace)

Obsah databáze je porovnáván s obsahem výstupního pole (převedený text).

Gramatiky[editovat | editovat zdroj]

J.M. Plumley[editovat | editovat zdroj]

Plumley

An Introductory Coptic Grammar

H. Tattam[editovat | editovat zdroj]

Tattam

A Compendious Grammar Of The Egyptian Language

Speciální komponenty[editovat | editovat zdroj]

widget pro převod znaků[editovat | editovat zdroj]

tr

Komponenta podle potřeby pracuje s jedním ze čtyř písem:

 • latinské
 • řecké
 • koptské
 • hebrejské

součásti:

editovatelné textové pole
vstupní text
výstupní textové pole
výstupní text
přepínač tr
(ne)převádět

příruční menu:

copy
kopírovat do schránky obsah výstupního pole
clear
smazat vše
update
převede obsah vstupního pole na latinské písmo a přepíše
strip
odstraní non-word znaky
update+strip
kombinace obou

Knihovna[editovat | editovat zdroj]

Hierarchie položek knihovny je tvořena čtyřmi úrovněmi:

 • písmo
 • jazyk
 • kolekce
 • kniha

Přidávat a odebírat lze pouze kolekce.

správa[editovat | editovat zdroj]

library
přidání kolekce[editovat | editovat zdroj]

Hlavní menu: library->import collection případně database->local->import data

Importovat lze soubory .sql nebo komprimované .sql.bz2. Některé jsou uloženy ve složce 'data/backup', všechny jsou ke stažení na stránkách projektu ve složce 'texts'.

vytvoření indexu[editovat | editovat zdroj]

Příruční menu komponenty knihovny: index->create index

Pokud má být kolekce prohledavatelná, je zapotřebí vytvořit index. Informace o indexu každé kolekce se zobrazí/skryjí pomocí Příruční menu komponenty knihovny: index->show .

odstranění kolekce[editovat | editovat zdroj]

Příruční menu komponenty knihovny: delete a delete all (vyprázdní knihovnu)

S každou kolekcí je automaticky odstraněn i její index.

prohledávání[editovat | editovat zdroj]

library - search

Hlavní menu: library->search library

komponenty panelu:

rolovací seznam písem
výběr písma
rolovací seznam jazyků
výběr jazyka
seznam s kolekcemi
kolekce psané zvoleným jazykem
 • záložky
simple
vyhledávání jednoho slova/fráze
extended
vyhledávání s užitím logických operátorů
 • přepínač
word
hledá slovo
phrase
hledá větu
numerická pole
omezení výstupu
 • tlačítko query

Pomocí seznamů zvolte písmo, jazyk a zaškrtněte kolekce které mají být prohledány. Pokud kolekce není indexovaná, je neaktivní a nelze ji zaškrtnout.

Typy indexu:

simple
indexována jsou všechna slova verše a celý verš
extended
indexována jsou všechna slova verše, celý verš, celý následující verš a slovo složené z posledního slova prvního verše a prvního slova druhého verše

Položky indexu jsou pouze malá písmena bez diakritiky. Hledat lze slovo nebo frázi, hledáno je v rozsahu jednoho verše, porovnáváno je vždy s regulárním výrazem, nerozlišují se velká/malá písmena a diakritika.

Záložka simple: Hledáno je pouze jedno slovo nebo jedna (část) fráze.

Záložka extended: Hledání za užití logických operátorů

příklady:

volba záložka regulární výraz výsledek
word simple ^(ouaein|ouoein|ouoin)$ vrátí verš, který obsahuje alespoň jedno ze slov ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ, ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ, ⲟⲩⲟⲓⲛ
word simple ^ou(ae|oe|o)in$ vrátí verš, který obsahuje alespoň jedno ze slov ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ, ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ, ⲟⲩⲟⲓⲛ
word simple ^alhq vrátí verš, který obsahuje alespoň jedno slovo začínající αληθ
word extended ^ui AND ^anqrwp vrátí verš, který obsahuje slovo začínající υι a slovo začínající ανθρωπ
phrase simple ui.+ anqrwp vrátí verš, který obsahuje text začínající υι následované alespoň jedním znakem, mezerou a slovem začínajícím ανθρωπ

obsah[editovat | editovat zdroj]

kolekce písmo jazyk
Nový Zákon koptské koptský (sahidský dialekt)
knihovna Nag Hammadi koptské koptský (sahidský dialekt)
kodex Tchacos koptské koptský (sahidský dialekt)
kodex Achmim koptské koptský (sahidský dialekt)
Život sv. Antonína koptské koptský (sahidský dialekt)
Pistis Sofia (djvu) koptské koptský (sahidský dialekt)
Knihy Ieu (djvu) koptské koptský (sahidský dialekt)
Tomášovo evangelium (djvu, fotokopie) koptské koptský (sahidský dialekt)
Nový Zákon koptské koptský (bohairský dialekt)
Septuaginta řecké řecký
Nový Zákon řecké řecký
Westminster Leningrad Codex hebrejské hebrejský
King James Version latinské anglický
Bible Kralická latinské český
Český ekumenický překlad latinské český

Přepis znaků[editovat | editovat zdroj]

(pro správné zobrazení všech znaků je zapotřebí mít nainstalované fonty New Athena Unicode a Ezra SIL)

řeckých a koptských[editovat | editovat zdroj]

char Coptic Greek
a α
b β
g γ
d δ
e ε
z ζ
h η
q θ
i ι
k κ
l λ
m μ
n ν
j ξ
o ο
p π
r ρ
s σ,ς
t τ
u υ
f φ
x χ
c ψ
w ω
S ϣ -
F ϥ -
H ϩ -
K ϧ -
Q -
J ϫ -
G ϭ -
T ϯ -
V -

hebrejských[editovat | editovat zdroj]

char Hebrew
a א
b ב
g ג
d ד
e ה
v ו
z ז
h ח
t ט
i י
k כ
l ל
m מ
n נ
s ס
y ע
p פ
c צ
q ק
r ר
j ש
u ת
K ך
C ץ
P ף
M ם
N ן

instruktážní videa[editovat | editovat zdroj]

WikiMedia[editovat | editovat zdroj]

Marcion RC3 - import collection

YouTube[editovat | editovat zdroj]

Marcion RC3 - import kolekce

Marcion RC3 - aktualizace koptského slovníku

Marcion RC3 - BookReader component

Technická podpora[editovat | editovat zdroj]

Možná potřebujete s něčím poradit, máte nějaký komentář nebo nápad na inovaci.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]