Maďarština/Vyjádření míry kvantitativního rozdílu

Z Wikiknih

Míru kvantitativního rozdílu mezi tím, co porovnáváme, vyjadřujeme příslovečnou příponou -val / -vel.

Ptáme se: Mennyivel ...-bb? (O kolik ...-ší?)

  • Když mezi dvěma nebo více věcmi je malý rozdíl, použijeme strukturu: "kicsivel ...-bb" nebo "valamivel ...-bb" (o málo ...-ší nebo o něco ...-ší)
Například: Ez az alma valamivel nagyobb, mint az. = Toto jablko je o něco větší než to druhé.
  • Když mezi dvěma nebo více věcmi je velký rozdíl, použijeme strukturu: "sokkal ...-bb" nebo "jóval ...-bb" (o dost ...-ší)
Například: Ez az alma sokkal nagyobb, mint az. = Toto jablko je o dost větší než to druhé.
  • Když ukážeme na přesný rozdíl mezi dvěma věcmi, použijeme strukturu: "mértékegység + -val / -vel ...-bb" (o + měrná jednotka + ...-ší)
Například: Ez az alma egy centiméterrel nagyobb, mint az. = Toto jablko je o jeden centimetr větší než to druhé.

Pozor! Před spojkou mint (jako, jak) je vždy čárka.