Přeskočit na obsah

Maďarština/Modál

Z Wikiknih

Modál je gramatický pád, kterým označujeme mnoho jevů. Například způsobilost, úmysl, nutnost, závazek, povolení, pravděpodobnost. Příponami modálu často tvoříme z přídavných jmen příslovce způsobu.

V některých jazycích je význam tohoto pádu nahrazen modálními slovesami (smět, moci, mohl by, byl by...)

Tvoření[editovat | editovat zdroj]

  • Charakteristické jsou přípony -képp a -képpen. Můžou být navzájem rovnocenné. Samohlásková harmonie se při nich neuplatňuje. Přípony se připojují ke všem jménům (podstatným, přídavným) stejně. Příklady:
mi = co —> miképpen = jakým způsobem
ellentét = opak —> ellentétképpen = opačně
fő = hlavní —> főképp / főképpen = hlavně
más = jiný —> másképp / másképpen = jinak
  • Pozor! Pád modál není totožný s pádem essiv-modál (přípona -ként), ačkoliv některé mluvnice uvádějí odlišné informace.

Zájmena[editovat | editovat zdroj]

Pro tento pád neexistují ani ukazovací zájmena, ani osobní zájmena.

Věty a formulace[editovat | editovat zdroj]

Megtanulja, miképpen kell csinálni valamit. = Naučí se, jak třeba něco dělat.
Másképp próbálkozik. = Vezme něco z jiného konce. (doslova Jinak se pokouší.)
Hányan is vannak tulajdonképpen? = Kolik je jich vlastně?
kellőképpen megsütött hús = náležitě upečené maso
következőképpen = následujícím způsobem
hasonlóképpen = podobně