Přeskočit na obsah

Maďarština/Akuzativ

Z Wikiknih

Akuzativ je stejně jako v češtině pádem přímého předmětu. Odpovídá na otázku koho?, co? Má tedy stejný význam jako prostý 4. pád v češtině.

V maďarštině má významnou úlohu. Ve větách, kde je slovo (podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno, číslovka) s akuzativní koncovkou, je možný volný slovosled.

Tvoření[editovat | editovat zdroj]

  • Charakteristická je koncovka -t, která existuje i v následujících variantách: -at, -ot, -et, -öt. Varianta koncovky závisí na samohláskové stavbě slova, především na samohláskové harmonii. Příklady:
Fényképezem azt a hegyet. = Fotografuji tamtu horu.
Milyen virágot szeret? Pirosat. = Jakou květinu má ráda? Červenou.
Nincs mit! = Není zač! (mi = co)
Kit keresel? = Koho hledáš? (ki = kdo)
  • V některých podstatných jménach dochází k vypuštění poslední samohlásky. Tyto podstatná jména jsou uvedeny ve slovníku. Tři z nich jsou například:
eper = jahoda —> epret = jahodu
szobor = socha —> szobrot = sochu
ajak = ret —> ajkat = ret
  • Přímo, tedy bez vkladné samohlásky, se koncovka připojuje, pokud skloňované slovo končí -s, -l, -r, -n, -ny, -j, -ly:
sör = pivo —> isszuk a sört = pijeme pivo
lány = dívka —> figyelem a lányt = sleduju tu dívku
  • Přímo se rovněž pojí koncovka ke jménům zakončeným samohláskou. Samohlásky a a e se však dlouží:
Péter szereti Ágit. = Petr má rád Ági.
alma = jablko —> akarom az almát = chci to jablko
körte = hruška —> lemostam egy körtét = umyla jsem hrušku
  • Akuzativní koncovka -t (taktéž varianty -at, -ot, -et, -öt) se vždy připojuje až na konec slova za všechny případné další koncovky:
gyerekek = děti —> szeretek gyerekeket = mám ráda děti
gyerekeid = tvé děti —> szeretem a gyerekeidet = mám ráda tvé děti
  • Aby nedocházelo k záměně tvarů, dochází k dloužení samohlásky také v tomto případě:
ház = dům —> háza = jeho / její dům
Építjük a házat. = Stavíme ten dům.
Építjük a házát. = Stavíme jeho / její dům.
gyerek = dítě —> gyereke = jeho / její dítě
Szeretem a gyereket. = Mám ráda to dítě.
Szeretem a gyerekét. = Mám ráda jeho dítě.

Zájmena[editovat | editovat zdroj]

Zájmeno Význam Akuzativ
Ukazovací
ez tento, tato, toto ezt
az tamten, tamta, tamto azt
ezek tito, tyto, tato ezeket
azok tamti, tamty, tamta azokat
Osobní
én engem
te ty téged
ő on, ona, ono őt
maga, ön Vy (jedn.) magát, önt
mi my bennünket / minket
ti vy benneteket / titeket
ők oni, ony, ona őket
maguk, önök Vy (množ.) magukat, önöket

Věty a formulace[editovat | editovat zdroj]

Locsolod ezeket a virágokat. = Zaléváš tyto květiny.
Újrafestem a lakást. = Znovu vymalujem byt.
A kutyát kergeti a macska. = Mačka honí psa.
Csináltunk fizikai kísérleteket. = Dělali jsme fyzikální pokusy.
négyzetgyököt von = vypočítat druhú odmocninu
sátrat üt = postavit stan
érvényét veszti = pozbavit platnosti
gombát szed = sbírat houby