Přeskočit na obsah

MS-DOS/Základy používání

Z Wikiknih

Po nastartování operačního systému uvidíte nejspíš černou obrazovku, na které je možná nějaký text. Důležitý je v tuto chvíli ale blikající kurzor, před kterým je napsáno

C:\>

Jedná se o takzvaný prompt. Zobrazením promptu dává systém najevo, že je připraven přijímat příkazy. Zároveň ukazuje, na kterém disku a v kterém adresáři se právě nacházíme. V tomto případě jde o kořenový, nejvyšší adresář disku označeného C. Zkusíme se přesunout do adresáře s názvem DOS. Použijeme k tomu příkaz cd (change directory, změna adresáře)

C:\>cd dos

a stiskneme klávesu ENTER. Jestliže se vše povedlo, na obrazovce by se měl objevit nový prompt:

C:\DOS>

V případě, že by adresář nazvaný DOS na disku C neexistoval, systém by nám dal vědět chybovým hlášením: Invalid directory. Vrátíme se o jednu úroveň výš, zpět do kořenového adresáře, příkazem

C:\DOS>cd ..

Prompt může zobrazovat i jiné údaje než právě používaný disk a adresář, například aktuální datum nebo čas. Na jeho úpravu je však ještě čas.

Editování příkazů

[editovat | editovat zdroj]

Pohyb v textu

[editovat | editovat zdroj]

V případě psaní dlouhých příkazů se může stát, že chceme opravit špatně zadaný text. Nemusíme nutně používat klávesu BACKSPACE a mazat všechno, pro pohyb kurzoru stačí využít kurzorových šipek VLEVO a VPRAVO. Je podporován režim přepisování i vkládání, mezi kterými přepínáme klávesou INSERT. Pro skok kurzoru po slovech stiskneme kombinaci kláves CTRL + šipka. Rovněž fungují klávesy HOME a END, které umístí kurzor na začátek, resp. na konec příkazu.

Historie příkazů

[editovat | editovat zdroj]

Příkazový řádek si může pamatovat i příkazy, které jsme zadali. Můžeme tak lehce nalistovat již jednou použitý příkaz místo toho, abychom jej znovu psali. Historii však musíme nejdříve zaktivovat. K tomu slouží příkaz doskey.

Od chvíle, kdy zadáme tento příkaz, jsou všechny následující příkazy ukládány do historie. Ta se vymaže až při vypnutí počítače. Mezi již použitými příkazy lze listovat kurzorovými šipkami NAHORU a DOLŮ. Na nejstarší příkaz historie lze přeskočit klávesou PAGE UP, na nejnovější klávesou <PAGE DOWN>.

Existují i další možnosti oprav špatně zadaného příkazu, dostupné pomocí funkčních kláves.

  • Poslední příkaz můžeme vypsat po jednotlivých znacích opakovaným tisknutím klávesy F1.
  • Klávesa F2 slouží k zadání části příkazu jen do určitého znaku.

Příklad: V příkazu cd dos jsme udělali chybu a odeslali příkaz cd dis. Stiskneme klávesu F2 a poté písmeno i. Na obrazovce se objeví cd d, zbytek dopíšeme ručně a příkaz potvrdíme.

  • Klávesa F3 doplní zbývající znaky předchozího příkazu, a to od té pozice, na které se právě nachází kurzor.

Příklad: v příkazu cd dos jsme udělali chybu a odeslali příkaz xd dos. Chceme-li příkaz opravit, stačí zadat jen písmeno c a zbytek doplnit z předchozího příkazu klávesou F3.