Linux:wc

Z Wikiknih

wc (zkratka word count = počet slov)

Program přečte buď standardní vstup nebo seznam souborů a vygeneruje následující výstupy: počet znaků, počet slov, a počet řádků, v případě více souborů statistika rozdělena na jednotlivé soubory + souhrn.

Příklad příkazu wc:

$ wc ideas.txt excerpt.txt 
  40     149     947 ideas.txt
2294   16638   97724 excerpt.txt
2334   16787   98671 total

První sloupec je počet řádků, druhý počet slov, a poslední sloupec je počet znaků.

Novější verze wc rozlišují mezi počtem bytů a počtem znaků. Toto se přepne pomocí -c nebo -m

Použití:

wc -l <názevsouboru> vypíše počet řádků
wc -c <názevsouboru> vypíše bytů
wc -m <názevsouboru> vypíše počet znaků
wc -L <názevsouboru> vypíše délku nejdelšího řádku
wc -w <názevsouboru> vypíše počet slov