Přeskočit na obsah

Linux:pr

Z Wikiknih

Příkazem pr formátujeme text do podoby, kterou tiskneme na tiskárně. Vlastnosti příkazu jej však předurčují i pro jiné použití.

pr [+strana] [-sloupců] [-abcdfFmrtv] [-e[znak[šířka]]] [-hzáhlaví] [-i[znak[šířka]]] [-ldélka] [-n[oddělovač[číslic]]] [-oodsazení] [-soddělovač] [-wšířka] [soubor...]

Základní funkcí příkazu je rozdělení vstupního souboru do stránky. Příkaz na vyžádání text zformátuje i do více sloupců. Nezadáme-li žádný soubor, čte se standardní vstup. A ten se pak předává na standardní výstup.

+strana Tisk začne od uvedené strany

-sloupců Text se přeformátuje do zadaného počtu sloupců. formátovaný text je uspořádán vertikálně Šířka jednotlivých sloupců se zmenší na takovou hodnotu, aby byla zachována šířka stránky (můžeme ji změnit volbou -w).

-a Volba -sloupců uspořádá text do sloupců horizontálně.

-b Na poslední straně se vyrovnává délka sloupců (nemá smysl spolu s -a).

-c Řídící znaky se budou vypisovat ve tvaru ^G a ostatní nestisknutelné znaky v osmičkovém tvaru.

-d Výstup bude v prokládaném řádkování.

-e[znak[šířka]] Ve čteném textu se tabulační znaky expandují do mezer. Volitelným parametrem znak určíme tabulační znak, volitelným parametrem šířka určujeme šířku tabulačních sloupců.

-F nebo -f K oddělení stránek se na výstupu použije znak "nová stránka" místo odřádkování potřebným počtem řádků.