Linux:md5sum

Z Wikiknih

MD5sum je počítačový program počítající a ověřující 128-bitové MD5 hashe, MD5 hash (nebo kontrolní součet) funguje jako kompaktní digitální otisk prstu souboru. Je nepravděpodobné, že by dva neidentické soubory měly stejný MD5sum (funkce MD5 byla sice kryptograficky prolomena, takže je možné poměrně jednoduše generovat dva různé soubory se stejným MD5 hashem [1], ale je velmi nepravděpodobné, že by takovéto soubory vznikly náhodou).

Jelikož skoro každá změna souboru změní i MD5sum hash, je MD5Sum používán ke kontrole integrity souboru, pro ověření zda nebyl soubor poškozen například při přenosu..

Pro zjištění MD5sum pod většinou unixových a linuxových operačních systémů, zadejte název souboru jako argument md5sum.

$ md5sum nazevsouboru
76c6dafd6569222312357fdfdbace3e5  nazevsouboru

Pak stačí porovnat řetězec s původním, pokud souhlasí, máte určitě soubor nezměněný, identický.

Výstup z md5sum může být uložen do souboru ve formátu nazevsouboru.md5 Následujícím příkazem porovnáte soubor se souborem nazevsouboru.md5

$ md5sum -c nazevsouboru.md5
nazevsouboru: OK

Použití pro řetězec znaků:

$ md5sum
somestring CTRL+D CTRL+D

Výstup:

$ md5sum
somestring1f129c42de5e4f043cbd88ff6360486f  -