Laboratorní technika/Pyknometrické stanovení hustoty

Z Wikiknih
Pyknometr naplněný měřenou kapalinou

Toto je návod ke stanovení hustoty za použití pyknometru, což je skleněná nádobka umožňující snadné a reprodukovatelné odměření kalibrovaného objemu.

Plnění pyknometru je nutné provést tak, aby kapilára v zátce byla zcela naplněna kapalinou. V pyknometru nesmí být během vážení bublinky vzduchu a na povrchu musí být zcela suchý.

Postupy měření[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: Zátka je nedílnou součástí pyknometru, veškerá vážení pyknometru se zásadně provádí se zátkou.

Stanovení hustoty kapaliny v pyknometru o známém objemu[editovat | editovat zdroj]

  • Zváží se prázdný suchý pyknometr (hmotnost m1).
  • Zváží se osušený pyknometr naplněný zkoumanou kapalinou (hmotnost m2).

V - objem pyknometru uvedený na nádobce

Stanovení hustoty kapaliny v pyknometru o neznámém objemu[editovat | editovat zdroj]

  • Zváží se prázdný suchý pyknometr (hmotnost m1).
  • Zváží se osušený pyknometr naplněný měřenou kapalinou (hmotnost m2).
  • Zváží se osušený pyknometr propláchnutý a naplněný srovnávací kapalinou o známé hustotě (hmotnost m3).

ρs - hustota srovnávací kapaliny

Stanovení hustoty malých tuhých nenasákavých tělísek[editovat | editovat zdroj]

  • Zváží se prázdný suchý pyknometr (hmotnost m1).
  • Zváží se suchý pyknometr s tělísky (hmotnost m2).
  • Zváží se pyknometr s tělísky a kapalinou o známé hustotě, která s tělísky chemicky nereaguje (hmotnost m3).
  • Zváží se osušený pyknometr propláchnutý a naplněný srovnávací kapalinou (hmotnost m4).

ρs - hustota srovnávací kapaliny