Přeskočit na obsah

Laboratorní technika/Filtrace

Z Wikiknih

Při filtraci se oddělují nerozpustné látky od rozpouštědla. Jsou tři druhy filtrace: prostá, podtlaková a za zvýšené teploty. Nejjednodušší způsob filtrace je filtrace prostá, při které se roztok přelije přes filtrační papír. Látka, která prošla filtrací, se nazývá filtrát. Pro ukázku filtrace použiji znečištěný pentahydrát síranu měďnatého, který se také nazývá modrá skalice.

Filtrace prostá

[editovat | editovat zdroj]
aparatura pro filtraci prostou
průběh filtrace prosté

K filtraci prosté potřebujete:

 • stojan
 • filtrační kruh
 • nálevku
 • kádinku
 • filtrační papír

Aparaturu postavte takto (obr. 11): Stojan nejdříve postavíme na rovný povrch. Na stojan připevníme filtrační kruh a pod něj dáme kádinku. Do filtračního kruhu vložíme nálevku. Stonek nálevky by se vždy měl dotýkat kraje kádinky. Do nálevky dáme lehce navlhčený filtrační papír. Tekutinu nalíváme po tyčince, aby nedošlo k poškození filtračního papíru. Poté už jen počkáme, než se celý roztok přelije.

Pracovní postup (filtrace prostá)

[editovat | editovat zdroj]
 1. připevněte filtrační kruh na stojan a vložte do něj nálevku
 2. připravte si filtrační papír a dejte ho do nálevky
 3. po tyčince převeďte suspenzi do nálevky, dbejte na to, aby se hladina suspenze nepřiblížila k okraji filtračního papíru
 4. počkejte, až se vše přelije do kádinky pod nálevkou

Filtrace za sníženého tlaku (podtlaková)

[editovat | editovat zdroj]
součásti pro podtlakovou filtraci
průběh filtrace podtlakové

Při filtraci za sníženého tlaku se v baňce vytvoří podtlak a filtrace je díky tomu rychlejší. K filtraci za sníženého tlaku potřebujeme:

 • Büchnerovu nálevku
 • odsávací baňku
 • těsnění mezi nálevku a baňku
 • hadici
 • vodní vývěvu
 • filtrační papír

Nejdříve si připravíme odsávací baňku. Nasadíme Büchnerovu nálevku do baňky, jako těsnění slouží gumový kónus. Jeden konec hadice nasadíme na baňku a druhý na vodní vývěvu. Do Büchnerovy nálevky vložíme filtrační papír. Tekutinu v tomto případě nemusíme přelívat po tyčince, nicméně tekutinu budeme nalívat opatrně. Pro podtlakovou filtraci můžeme také použít fritu. Frita má porézní přepážku, na které se zachytí pevný podíl suspenze. Nicméně přes fritu můžete filtrovat pouze látky, které jsou rozpustné ve vodě, jinak by se částečky ve fritě zachytily a nešly by vyčistit a fritu byste tím zničili. Pokud chcete použít fritu, postavte stejnou aparaturu s tím rozdílem, že místo Büchnerovy nálevky použijete fritu. Při filtraci podtlakové se na filtračním papíru nebo na fritě vyloučí pevný podíl suspenze.

Pracovní postup (filtrace podtlaková)

[editovat | editovat zdroj]
 1. Büchnerovu nálevku nebo fritu se zátkou nebo gumovým těsněním vložte do odsávací baňky
 2. připravte si filtrační papír a dejte ho do nálevky (do frity filtrační papír nedávejte)
 3. nalijte filtrovanou látku do nálevky
 4. pomocí vodní vývěvy vytvořte podtlak v odsávací baňce
 5. počkejte, až se vše odsaje a vyjměte filtrační papír s filtračním zbytkem

Filtrace za zvýšené teploty

[editovat | editovat zdroj]
schéma filtrace za zvýšené teploty

Filtrace za pomoci tepla se dělá pomocí speciální dvouplášťové nálevky, která se dá zahřívat (elektřinou nebo kahanem). Pro sestavení aparatury budete potřebovat stejné věci, jako u filtrace prosté a k tomu navíc již zmiňovanou topnou nálevku. Nálevku nejdříve zahřejte a poté do ní nalijte suspenzi, kterou chcete filtrovat. Tento způsob filtrace se používá pro urychlení procesu nebo pro zamezení krystalizace produktu ve filtrační nálevce.

Pracovní postup (filtrace za pomoci tepla)

[editovat | editovat zdroj]
 1. připevněte filtrační kruh na stojan a vložte do něj varnou nálevku
 2. připravte si filtrační papír a dejte ho do nálevky
 3. varnou nálevku zahřejte
 4. po tyčince nalijte filtrovanou látku do nálevky
 5. počkejte, až se vše přelije do kádinky pod nálevkou