Laboratorní technika/Dekantace

Z Wikiknih
pevný podíl suspenze usazený na dně mateřského roztoku
průběh dekantace
vpravo - pevný podíl suspenze, vlevo - mateřský roztok

Dekantace se metoda oddělení pevných částeček suspenze od roztoku. Probíhá pečlivým odlitím mateřského roztoku z kádinky, až na. Po dekantaci budete mít mateřský roztok v jedné kádince a pevné částečky v druhé. Dekantaci je většinou potřeba provádět vícekrát. Nejprve si připravte suspenzi, kterou budete filtrovat. Můžete k roztoku přidat nějaký objem vody, zhruba dvojnásobný, ke zjednodušení dekantace. Vodu přilijte k suspenzi do dostatečně velké kádinky. Před dekantací vždy nechte pevný oddíl usadit na dně. Po usazení opatrně vylijte většinu mateřského roztoku tak, aby jste nevylili žádné pevné částečky na dně. Pokud je to jednodušší, nechte klidně o něco více mateřského roztoku a dekantaci proveďte ještě jednou.

Po opakovaných dekantacích by odlitý roztok měl být čirý. Z většiny bude suspenze pouze voda a částečky, nicméně pořád tam bude stopové množství původních prvků, kterých se dá zbavit pouze pomocí dodatečných reakcí.