Přeskočit na obsah

LaTeX/Vlastní příkazy a prostředí

Z Wikiknih

Vlastní příkazy[editovat | editovat zdroj]

K vytvoření vlastního příkazu slouží v LaTeXu příkaz

\newcommand{\jméno}[počet]{definice}

Ten má dva povinné parametry, jméno nového příkazu a jeho definici. Nepovinný parametr počet udává počet parametrů příkazů a není-li uveden, pak LaTeX předpokládá, že příkaz parametry nemá. Počet parametrů příkazu je pevně dán při jeho vytvoření a může být od 0 do 9 a v samotné definici je jejich použití vyznačeno znakem # a číslem, tedy #1#9.

Příklad nového příkazu bez parametrů:

\newcommand{\vyrobek}{Patentní vyhledávač typografických nešvarů}
Děkujeme, že jste si zakoupili náš \vyrobek. Aby \vyrobek dobře fungoval, před použitím si přečtěte tento návod. \vyrobek je ...

Výsledný text bude:

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Patentní vyhledávač typografických nešvarů. Aby Patentní vyhledávač typografických nešvarů dobře fungoval, před použitím si přečtěte tento návod. Patentní vyhledávač typografických nešvarů je ...

Příklad nového příkazu s dvěma parametry:

\newcommand{\paragrafu}[2]{paragrafu č. #1 zákona č. #2 Atlantské republiky}
S přihlédnutím k \paragrafu{13}{723} a na základě něj také k \paragrafu{17}{354} je jasné, že ...

Výsledný text bude:

S přihlédnutím k paragrafu č. 13 zákona č. 723 Atlantské republiky a na základě něj také k paragrafu č. 17 zákona č. 354 Atlantské republiky je jasné, že ...

Vlastní prostředí[editovat | editovat zdroj]

K vytváření vlastního prostředí slouží příkaz

\newenvironment{jméno}[počet][přednastaveno]{začátek}{konec}

Povinný parametr jméno udává, co budeme obsahem příkazů \begin{jméno} a \end{jméno} kterými budeme prostředí ohraničovat. Zároveň v místě vložení prvního z příkazů dojde k vložení a zpracování obsahu parametru začátek a v místě druhého k vložení a zpracování parametru konec. Parametr počet udává počet možných parametrů k uvozujícímu příkazu \begin{jméno}, podobně jako u příkazu \newcommand. Je-li využit i parametr přednastaveno, pak je u příkazu \begin{jméno} uvedení prvního z parametrů nepovinné a je zadáván do hranatých závorek. Pokud není uveden, je použita hodnota z přednastaveno.

Následující příklad

\newenvironment{king}
{ \rule{1ex}{1ex}\hspace{\stretch{1}} }
{ \hspace{\stretch{1}}\rule{1ex}{1ex} }

\begin{king}
My humble subjects \ldots
\end{king}
Výsledek příkladu

bude mít podobu dle obrázku.