Přeskočit na obsah

LaTeX/Titulní strana

Z Wikiknih

Nejčastějším a obvykle dostačujícím způsobem vytváření titulní stránky je použití příkazu \maketitle. K disposici jsou ale i pokročilejší možnosti.

\maketitle[editovat | editovat zdroj]

Příkaz \maketitle vytvoří titulní stranu, přičemž obsah titulních polích je určen následující čtveřicí příkazů:

  • \title nastavuje jméno díla,
  • \author nastavuje jména autorů, přičemž jednotliví autoři mají být odděleni příkazem \and,
  • \date nastavuje datum vydání a
  • \thanks umožňuje k jednotlivým autorům přidávat poznámky pod čarou.

Například následující kód:

\documentclass{article}
\usepackage{blindtext}
\title{The Triangulation of Titling Data in Non-Linear Gaussian Fashion via $\rho$ Series\thanks{No procrastination}}
\date{2017\\ December}
\author{John Doe\\ Magic Department\thanks{I am no longer a member of this department}, Richard Miles University
\and Richard Row, \LaTeX\ Academy}
\begin{document}
\maketitle
\section{Introduction}
\blindtext
\end{document}

vytvoří následující dokument: