Přeskočit na obsah

LaTeX/Písma

Z Wikiknih

Pro LaTeX je dostupné velké množství rodin písmen. Přednastavenou rodinou je Computer Modern, rodina vytvořená pro typografický systém TeX jeho autorem Donaldem Knuthem. Ta pokrývá všechny tři hlavní kategorie písma: patkové, bezpatkové a neproporcionální. V LaTeXu se pro tyto kategorie používají dvoupísmenné zkratky rm,sf a tt.

Přednastavené je použití patkového písma, ale přednastavení lze změnit příkazem

\renewcommand{\familydefault}{family}

kde parametr family je jedním z:

  • \rmdefault pro patkové,
  • \sfdefault pro bezpatkové a
  • \ttdefault pro neproporcionální