LK8000

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Instalace[editovat | editovat zdroj]

Chcete-li získat první dojmy o programu, pak je nejlepší použít PC verzi. Rozbalíte stáhnutý zip soubor z webových stránek LK8000 do vlastního adresáře (např. Windows XP: C:\Documents and Settings\název\My Documents\LK8000) a ve složce LK8000 naleznete soubor LK8000-PC.exe pro režim simulace. Dále soubor obsahuje ukázkové soubory, které jsou mají jenom geografické omezení, a protože obvykle PC nemá GPS přijímač, takže lze program spustit pouze simulačním režimu pro potřeby testování.

PC verze má veškeré funkce, které naleznete ve verzi pro přenosná zařízení, které můžete používat pro simulaci!

Můžete sdílet všechna nastavení (pokud nejsou závislá od zařízení) a řešit a simulovat problémy vyskytující se Vašem přenosném zařízení! Pro tuto rychlou instalaci se předpokládá, že přenosný přístroj má vestavěný přijímač GPS a není připojen k dalším externím zařízením.

Zařízení[editovat | editovat zdroj]

Použitelná zařízení jsou v současné době všechna zařízení pracující s operačním systémem Windows CE 4.2, 5 a 6 a umožňující přístup k operačního systému (nebo také odemknout ...), mají dotykový displej a interní GPS přijímač (COM port?, přenosová rychlost-?) a mají rozšiřitelnou paměť SD kartami (mikro SD kartami).

Těmto požadavkům vyhovuje velký počet současných auto navigací. Přístroje mají různá vnější rozhraní (USB, Bluetooth, RS232), konfigurace těchto rozhraní je poměrně složitá, proto tomuto věnujte pozornost při Vašem výběru. Na LK8000 fóru jsou neustále testovány a popisovaný zajímavý nový zařízení. (http://www.postfrontal.com/forum/default.asp?CAT_ID=11)

Požadované soubory[editovat | editovat zdroj]

Chcete-li nainstalovat LK8000, pak budete potřebovat :

  • samotný program (ZIP soubor)
  • mapy a topologie (DEM a LKM soubory)
  • letecké prostory (v "open air" formátu)
  • waypointy (závody, DAT, compGPS a OziExploreru)

Všechny soubory jsou k dispozici na domovské stránce LK8000, kde je můžete stáhnout nebo najít odkazy na externí stránky.

SD karta[editovat | editovat zdroj]

Obvykle se program instaluje na paměťovou kartu, proto je dobré vybrat rychlé, vysoce kvalitní paměťové karty. Pomalé paměťové karty dokážou zpomalit program výrazně až o 90%, neměli byste šetřit na tomto místě a použijte zaručené karty vysoké kvality.

Před nákupem paměťové karty pro potřeby LK8000 se ujistěte, zda-li jsou kompatibilní s Vaším zařízením.

Instalace na SD kartu[editovat | editovat zdroj]

Zápis na paměťovou kartu je nejlépe provádět z PC s interní nebo přímo připojenou čtečkou karet.

Upozornění!

Zápis na paměťovou kartu v přístroji připojeného k PC přes USB, používající software pro přenos souborů, může při přenosu dat způsobit k chyby!

  • Rozbalte LK8000 zip soubor do kořenového adresáře paměťové karty. (Ke stažení zde)
  • Mapy a topo (DEM, LKM) zkopírujte do podsložky _Maps. (Ke stažení zde)
  • Soubor se informacemi o letových prostorech zkopírujte do podsložky _Airspaces.
  • Trasové body a data o letištích zkopíruje do složky _Waypoints.
  • Vlastní poláry zkopírujte do podsložky _Polars (nenaleznete-li soubor s polárou dodávané s LK8000).

Start programu[editovat | editovat zdroj]

Rychlé nastavení[editovat | editovat zdroj]

Nastavení přístrojů[editovat | editovat zdroj]

Holux Funtrek 130 Pro[editovat | editovat zdroj]

Port : COM2
Rychlost : 9600

Holux CS61 Smile[editovat | editovat zdroj]

Port : COM7
Rychlost : 9600

Mio Moov M400[editovat | editovat zdroj]

Port : COM2
Rychlost : 9600

NavRoad NR320BM[editovat | editovat zdroj]

Port :
Rychlost:

Popis zkratek pro Info stránky a spodní řádku[editovat | editovat zdroj]

Kód Jméno Popis
IAS nebo eIAS Airspeed IAS Indikovaná vzdušná rychlost získaná z inteligentního externího varia. Pokud není dostupná žádný senzor, pak je odhadnuta pomocí větru a hustoty vzduchu ve vaší výšce. V takovém případě se jmenuje eIAS.
TAS nebo eTAS Airspeed TAS Pravá vzdušná rychlost získaná z inteligentního externího varia. Pokud není dostupná žádný senzor, pak je odhadnuta pomocí větru a hustoty vzduchu ve vaší výšce. V takovém případě se jmenuje eTAS.
aAGL Altern AGL Výška nad zemí v invertovaných jednotkách. Pokud používáte metry, bude výška ve stopách. Pokud oužíváte stopy, bude výška v metrech.
aAlt Altern QNH QNH výška v invertovaných jednotkách. Pokud používáte metry, bude výška ve stopách. Pokud používáte stopy, bude výška v metrech.
HBAR Altitude BARO Toto je barometrická výška získaná z GPS s tlakovým senzorem, nebo z připojeného externího inteligentního varia. Pokud jste si zvolili Use Baro Altitude v system config menu 5, pak je tato výška zobrazena i jako QNH výška a je použita pro všechny vnitřní výpočty.
HGPS Altitude GPS Toto je výška získaná z vašeho GPS. Kvalita měření závisí na vašem zařízení GPS. Především pokud používáte autonavigaci, je tato výška často nepřesná, především při točení. Pokud nemáte dostupnou Baro výšku, nebo jste si ji nepovolili v config menu 5, pak je tato GPS výška použita ve všech výpočtech. QNH výška používá buď GPS výšku, nebo Baro výšku. Standardně byste si měli do hlavního infoboxu dát QNH výšku, protože ta zobrazí hodnotu používanou systémem.
QFE Altitude QFE Automatická QFE. Tato hodnota používá buď GPS výšku, nebo Baro výšku a je automaticky nastavena na 0 zatímco jste na zemi. Po vzletu se už neresetuje, i když se ocitnete znovu na zemi. Změna QFE neovlivní výpočty QNH. QFE není určena pro výpočty, ale pouze jako informace pro pilota.
Alt Altitude QNH Toto je výška nad střední hladinou moře získaná buď z GPS nebo Baro senzoru (pokud je Baro výška dostupná a zvolena pro použití). Toto je výška používaná pro všechny výpočty. Infoboxy GPS výšky a Baro výšky jsou také dostupné. Jedna z těchto hodnot je použita jako QNH výška. Používejte TUTO výšku jako HLAVNÍ údaj, jelikož je to výška používaná zbytkem LK8000.
Battery Battery Na PDA a PNA udává tato hodnota zbývající kapacitu baterie. Pokud je za touto hodnotou písmeno C, znamená to, že se baterie nabíjí, pokud je tam D tak se baterie vybíjí.
xBatt1 xBatt2 External Batteries Napětí externích baterií 1 a 2, pokud jsou dostupné.
FL Flight Level Ukazatel letové hladiny. FL je vyjádřen ve stovkách stop. Tento ukazatel používá současnou výšku, což neznamená vždy barometrickou a rozhodně ne vždy vypočítanou ke standardní atmosféře. Jinými slovy, není to vždy přesný údaj a může se lišit i o stovky stop! Používejte jen vždy jen jako přibližnou hodnotu.
Odo Odometer Vzdálenost uletěná od vzletu, aktualizovaná každou sekundu, i během točení. Tato hodnota je při vzletu nastavena na nulu, a nelze ji resetovat nijak jinak. Tato hodnota je počítána podobně jako při jízdě autem.
xBank External Battery Bank Používaná externí baterie, pokud je dostupná.
Req. E Next Req. Efficiency Požadovaná klouzavost k příštímu otočnému bodu, rovna podílu vzdálenosti k otočnému bodu a výšky potřebné pro přílet v bezpečné výšce nad terénem. Hodnoty nad 199 a pod 1 se nezobrazí. Toto je čistě geometrický výpočet, stejný jako má Garmin, Naviter a většina běžných přístrojů.
NxtArr Next Alt. Arrival Výška příletu nad příští otočný bod, spočítaná pro současný MacCready. Není zde použit Safety MC ani bezpečná výška pokud se nejedná o přistávací plochu, ledaže jste si to nastavili jinak.
E. Avg Average Podíl vzdálenosti uletěné za určitou dobu a výšky za tuto dobu ztracené. Záporné hodnoty se zobrazí jako OO (nekonečno) a indikují stoupavý let (přírůstek výšky). Hodnota nad 200 je taktéž zobrazena jako OO.

Dobu se kterou se zde počítá můžete nastavit v System Config menu. Doporučené hodnoty jsou 60, 90, 120. Nízké hodnoty se budou blížit Okamžité klouzavosti a vyšší hodnoty se budou blížit Cestovní klouzavosti (klouzavost měřená od posledního stoupáku).

Všimněte si že tato hodnota není vzdáleností mezi vaší původní a novou pozicí, ale celková uletěná vzdálenost i v letu cik cak. Tato hodnota se nepočítá při točení.

HAGL - -
Fly Time - -
HomeDist - - vzdálenost od startu (domů)
Th.All - -
OLC dis - -
MaxAlt Max Altitude reached Maximální dosažená výška
TskDis Task Distance Vzdálenost do konce tasku
TskArr - -
TskETE - -
TskCov Task Covered distance Uletěná vzdálenost v aktuálním tasku.
Start - -
TskSp - -
TAKEOFF - -
Atn1.E - -
Atn2.E - -
Sat:A Satellite Počet přijímaných satelitů
HBAR - -
Logger - Status loggeru

auto: automaticky spustí při startu no!: vypnuto a je potřeba ruční zapnutí pro logování ON: logger je aktivní

GRec - -
Track - -
Dist - -
NextETE - -
AutMC - -
To - -
Brg - -
E.Cru - -
E.20s - -
Wind - -
TL.Avg - -
Dir - -

Externí dokazy[editovat | editovat zdroj]