Přeskočit na obsah

Kurz programování v C/Proměnné

Z Wikiknih

Proměnná je pojmenované místo v paměti určené k uložení dat. Na proměnnou se odvoláváme pomocí jejího identifikátoru.

Příklad definice proměnné typu číslo(int) se jménem cislo:

<datový typ> <jméno promenné>;
int cislo;
float realne_cislo;
char znak;

Tím je specifikován její datový typ. Tento datový typ musí být vždy dodržen.

Datový typ[editovat | editovat zdroj]

Datových typů existuje velké množství. Krátký výčet se nachází v tabulce níže:

Datový typ Popis
byte 8-bitové číslo (jeden byte)
int celé číslo (délka podle architektury procesoru)
double desetinné číslo
float desetinné číslo s plovoucí desetinnou čárkou
char jeden znak

Existují i další jako 16-bitové celé číslo. Tyto datové typy jsou nad rámec této stránky.

Jméno proměnné[editovat | editovat zdroj]

Jméno funkce může obsahovat veškeré znaky abecedy a čísla. Název proměnné by neměl/nesmí/ obsahovat znaky s háčky a čárky, případně diakritická znaménka. Může ovšem obsahovat znaky "_-". Pro vícejmené názvy promenných existují dně "normy" - takzvaný PascalCase a camelCase. Občas se také používá prefix(předpona) podle datového typu.