Přeskočit na obsah

Kurz programování v C/Historie

Z Wikiknih

Historie[editovat | editovat zdroj]

Počítač PDP-7

Počátky jazyka C byly neoddělitelně spjaty s operačním systémem UNIX, který vznikl roku 1968 v Bellových laboratořích v Murray Hill, New Jersey. Brzy po vzniku UNIXu začal Ken Thompson na počítači PDP-7 firmy DEC vytvářet jednoho z předchůdců jazyka C - programovací jazyk B. Podívejme se ale ve stručnosti ještě kousek víc do historie na větší část vývojové větve „Céčka“. V roce 1963 byl na univerzitách Cambridge a University of London vytvořen jazyk CPL (oficiálně Combined Programming Language, neoficiálně však prý zkratka původně vznikla ze slov "Cambridge Plus London"), který částečně vycházel z Algolu 60. Byl však prý příliš složitý k naučení i k implementaci a tak byl proto o čtyři roky později, roku 1967, na univerzitě v Cambridge zjednodušen Martinem Richardsem s cílem zachovat jeho dobré vlastnosti a vznikl tak jazyk BCPL (Basic Combined Programming Language). Jazyk B, byl vyvinut, jak již bylo předesláno, Kenem Thompsonem z Bellových laboratoří. Tento jazyk byl stejně jako jeho předchůdce beztypový a stejně jako jeho předchůdce trpěl několika významnými neduhy. Jednou z největších bylo, že soustavným zjednodušováním vznikl jazyk limitovaný, vhodný pouze pro řešení určitých problémů. Jazyk B byl pomalý a nevhodný pro psaní operačního systému (problémy s adresováním po slovech, ne po bytech jako počítač PDP-11). Toto byly rámcově nejdůležitější důvody pro počátek práce na následovníku jazyka B v roce 1971 - ne zrovna nápaditě, však ve shodě s vývojem, pojmenovaném C. Autorem jazyka C se stal Dennis M. Ritchie [13] z Bellových laboratoří. Roku 1972 tedy světlo světa spatřil nový programovací jazyk.Byl tedy vytvořen jazyk s bohatými datovými typy, přičemž zůstala zachována jednoduchost a přímý přístup k hardware. Jazyk C se stal po velmi krátké době natolik populární, že do něj byl přepsán téměř celý UNIX a další programy.