Přeskočit na obsah

Kurz programování v C/Hello World

Z Wikiknih

K jednoduché demonstraci programovacích jazyků se obvykle používá jednoduchý ukázkový program, který pouze zobrazí řetězec "Hello World!" (Ahoj světe!) na obrazovku (v našem případě standardní konzolový výstup).

Hello World v C[editovat | editovat zdroj]

#include <stdio.h>

void main()
{
   printf("Hello World!");
}

Tato ukázka zdrojového kódu se převede do spustitelného souboru tzv. kompilací, což si ukážeme až později.

Rozbor souboru[editovat | editovat zdroj]

Nyní si pojďme rozebrat jednotlivé řádky programu.

#include <stdio.h>

Nejprve vložíme tzv. hlavičkový soubor. Tímo vložíme knihovnu stdio, to je knihovna obsluhující standardní vstup a výstup. Tato knihovna obsahuje funkci printf použitou v příkladu.

void main()

Tento řádek definuje hlavní funkci v programu. Po zkompilování a spuštění se začne program provádět právě zde.

{

Tento řádek otevírá tělo funkce. Následující příkazy patří do funkce main.

printf("Hello world!");

V tomto řádku provedeme volání funkce printf, která slouží k výpisu řetězce na obrazovku. Její parametr je uzavřen v závorkách. V tomto případě jí předáme řetězec "Hello World!". V jazyce C se řetězce píší do uvozovek.

Každý programový řádek v těle funkce musí končit středníkem !

Následuje už jen konec těla funkce:

}