Java/Jednoduchá třída

Z Wikiknih

Jako úvod do objektového programování si ukážeme příklad deklarace třídy Bod a vytvoření její instance.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Deklarujeme třídu Bod:

public class Bod {
private int souradniceX; // soukroma souradnice X
private int souradniceY; // soukroma souradnice Y

public Bod(int souradniceX, int souradniceY) { // konstruktor
	this.souradniceX = souradniceX; // inicializace X
	this.souradniceY = souradniceY; // inicializace Y
}

@Override
public String toString() { // prevedeni souradnic na String
	return "{" + souradniceX + ", " + souradniceY + "}"; // a navraceni String-u
}

public static void main (String args[]) { // pocatek behu programu
	Bod bod = new Bod(200, 150); // vytvořeni a inicializace instance tridy Bod
	System.out.println(bod); // vytisteni souradnic bodu (je volana metoda toString())
}
}

Po spuštění se objeví text:

{200, 150}

Odkazy[editovat | editovat zdroj]