Japonština/Přídavná jména

Z Wikiknih

Přídavná jména (adjektiva) se v japonštině dělí na pravá a nepravá. Pravá adjektiva mohou do určité míry zastupovat slovesa. K nim připojená "přípona" záporu ない a záporné pravděpodobnosti -まい, jsou opět tvarem pravého přídavného jména a podléhá stejným pravidlům časování, jako tvar kladný.

   * Kuruma ga akai. (車が赤い。) Auto je červené.
   * Kuruma ga akakunai. (車が赤くない。) Auto není červené.
   * Kuruma ga akakatta. (車が赤かった。) Auto bylo červené.
   * Kuruma ga akakunakatta. (車が赤くなかった。) Auto nebylo červené.
   * Kuruma ga akakumai. (車が赤くまい。) Auto asi není červené.
   * Kuruma ga akakumakatta. (車が赤くまかった。) Auto asi nebylo červené.
   * Akai kuruma... (赤い車、、、) Červené auto...

Nepravá adjektiva se připojují pomocí partikule na (な) nebo no (の), v případě, že jde o adjektivum tvořené ze substantiva „kaiša no kuruma“ (会社の車) „podnikové auto“.  

česky japonsky čtení poznámky
bledomodrý, bledě zelený 青い あおい [aoi] い-typ příd. jméno
červený 赤い あかい [akai] い-typ příd. jméno
jasný 明るい あかるい [akarui] い-typ příd. jméno
mělký 浅い あさい [asai] い-typ příd. jméno
hanebný, skandální 浅ましい あさましい [asamašii] い-typ příd. jméno味
vynalézavý あじ [adži] な-typ příd. jméno
teplý, srdečný, horoucí 暖かい、 温かい あたたかい [atatakai] い-typ příd. jméno
nový 新しい あたらしい [atarašii] い-typ příd. jméno
horký 熱い あつい [acui] い-typ příd. jméno
srdečný, milý, vlídný, tlustý 厚い あつい [acui] い-typ příd. jméno
horký, dusný (o počasí) 暑い あつい [acui] い-typ příd. jméno
čarokrásný, fascinující, nádherný 艷やか あでやか [adejaka] な-typ příd. jméno
nebezpečný, riskantní, Pozor!, Z cesty! 危ない あぶない [abunai] い-typ příd. jméno, nejedná se o zápor!
sladký 甘い あまい [amai] い-typ příd. jméno
pochybný, podezřelý, nejistý 怪しい あやしい [ajašii] い-typ příd. jméno
dobrý, ctnostný 良い いい、 よい [ii, joi] い-typ příd. jméno
hanebný, škodolibý 意地悪 いじわる [idžiwaru] な-typ příd. jméno
zaneprázdněný, podrážděný 忙しい いそがしい [isogašii] い-typ příd. jméno
bolestivý 痛い いたい [itai] い-typ příd. jméno
nádherný 美しい うつくしい [ucukušii] い-typ příd. jméno
chutný 美味しい おいしい [oišii] い-typ příd. jméno
velký 大きい おおきい [ókii] い-typ příd. jméno
legrační 可笑しい おかしい [okašii] い-typ příd. jméno
pomalý, zpožděný 遅い おそい [osoi] い-typ příd. jméno
těžký 重い おもい [omoi] い-typ příd. jméno
hezký, milý 可愛い かわいい [kawaii] い-typ příd. jméno
studený (počasí) 寒い さむい [samui] い-typ příd. jméno
krutý 惨酷 ざんこく [zankoku] な-typ příd. jméno
dovedný 上手 じょうず [džózu] な-typ příd. jméno
úzký, těsný 狭い せまい [semai] い-typ příd. jméno
nudný 退屈 たいくつ [taikucu] な-typ příd. jméno
důležitý 大切 たいせつ [taisecu] な-typ příd. jméno
vysoký, drahý (cena) 高い たかい [takai] い-typ příd. jméno
těžký, mnoho 多大 ただい [tadai] な-typ příd. jméno
správný 正しい ただしい [tadašii] い-typ příd. jméno
malý 小さい ちいさい [čiisai, čísai] い-typ příd. jméno
blízký 近い ちかい [čikai] い-typ příd. jméno
silný 強い つよい [cujoi] い-typ příd. jméno
daleký 遠い とおい [tói] い-typ příd. jméno
dlouhý 長い [nagai] ながい い-typ příd. jméno
rychlý, brzký 早い はやい [hajai] い-typ příd. jméno
hloupý 馬鹿 ばか [baka] な-typ příd. jméno
nízký 低い ひくい [hikui] い-typ příd. jméno
starý 古い ふるい [furui] い-typ příd. jméno
nešikovný 下手 へた [heta] な-typ příd. jméno
kulatý 円い, 丸い まるい [marui] い-typ příd. jméno
ošklivý 醜い みにくい [minikui] い-typ příd. jméno
obtížný, těžký, náročný, složitý 難しい むずかしい [muzukašii] い-typ příd. jméno
obtěžující 迷惑 めいわく [meiwaku] な-typ příd. jméno
slabý 弱い よわい [jowai] い-typ příd. jméno
mladý 若い わかい [wakai] い-typ příd. jméno
zlý 悪い わるい [warui] い-typ příd. jméno