Přeskočit na obsah

Jak na zahradu/Jezírka

Z Wikiknih

Vodní prvky jsou v zahradě nenahraditelné. Nejen, že mají značný estetický význam a dotvářejí celkový charakter zahrady, ale současně poskytují prostor pro vodní rostliny i živočichy a přitahují nejrůznější hmyz nebo ptáky. V horkých dnech poskytují žádané osvěžení i lidem. Vodní plocha přitom nemusí být nijak veliká. Zahradu oživí i mělké jezírko nebo jen zajímavě utvářená fontánka či umělý vodopád. Drobné vodopády jsou také skvělým doplňkem klasického jezírka, protože vodu okysličují a vytváří tím lepší podmínky pro ryby v nádrži.

Vodní nádrž by měla být zbudována na světlém, slunném místě, kde jsou vhodné podmínky pro růst a kvetení vodních rostlin.

Stavba jezírka[editovat | editovat zdroj]

Vodní plochu v zahradě lze vytvořit různými způsoby:

Výlisky z umělé hmoty[editovat | editovat zdroj]

Pro vybudování menších jezírek lze využít hotové výlisky z umělé hmoty. Výlisky nejrůznějších tvarů jsou cenově dostupné a snadno se převáží. Nenáročná instalace se skládá z následujících kroků:

 • Vyhloubení odpovídající (obvykle nevelké) jámy
 • Umístění výlisku do jámy na pískový podklad
 • Vyrovnání nádrže podle vodováhy
 • Zasypání okrajů a mezer kolem nádrže půdou

Snadné a rychlé zbudování jezírka znevýhodňuje fakt, že plastikové tvary nejsou tak pevné a navíc bývají poměrně mělké, takže vodní rostliny (případně ryby) v nich nemohou zůstat přes zimu.

Pokrytí dna budoucího jezírka speciální fólií

Folie[editovat | editovat zdroj]

Ke stavbě větších jezírek lze použít speciální fólii, která je dostatečně tvárná, aby umožnila vytvoření jakéhokoliv tvaru nádrže. Nejvhodnější je fólie černé barvy, protože vytváří dojem větší hloubky.

 • Na určeném místě se vyhloubí jáma žádané velikosti a tvaru (pro chov ryb i pro vodní rostliny je nutná hloubka nejméně 50 cm)
 • Dno jámy se pokryje speciální fólií, která zabraňuje prosakování vody do půdy
 • Fólie se po okrajích zatíží kameny, cihlami, dlaždicemi, apod.
 • Do jezírka se napustí voda
 • Po napuštění se přečnívající okraje fólie zastřihnou, po okrajích se nechá přesah jen asi 20 cm
 • Zbytky fólie po okrajích se zasypou valounky, štěrkem, drcenou kůrou apod.

Beton[editovat | editovat zdroj]

Stavba velké nádrže, vyzděné z kamenů nebo vylité betonem je náročná a obvykle vyžaduje dostatek zkušeností.

 • Na určeném místě se vyhloubí jáma žádaných rozměrů (je třeba počítat s tím, že vrstva betonu sebere asi 8-10 cm po stranách i na dně)
 • Dno se vyloží armovací mříží, postavenou na kamenné opěrky o výšce 5-6 cm
 • Instaluje se odtok vody
 • Armovací mříž se zalije betonem
 • Po zatvrdnutí betonu na dně se hustou armovací sítí vyloží i stěny nádrže
 • Stěny (kolmé či šikmé) se obloží prkenným šalováním a prostor za ním se rovněž vylije betonem (po zatvrdnutí lze šalování odstranit)
 • Celý vnitřek nádrže se vyrovná vrstvou cementové malty, přičemž se vytvoří mírný sklon směrem k odtoku
 • Břehy nádrže se obloží kameny, zasypou oblázky, šterkem, apod.

Údržba jezírka[editovat | editovat zdroj]

Pro snadnou údržbu jezírka je nutné v nádrži nastolit správnou biologickou rovnováhu mezi rostlinami a živočichy. Ryby zabraňují přemnožení hmyzu, protože požírají jeho larvy i dospělce, svými výkaly navíc přihnojují vodní rostliny. Někteří plži (např. plovatka bahenní nebo okružák ploský) zase brání rozvoji řas. Také ponořené vodní rostliny okysličují vodu a současně pohlcují oxid uhličitý produkovaný živočichy, čímž nejen brání rozvoji řas, ale současně usnadňují život rybám. Znečištění vody zabrání i pravidelné sbírání spadaného listí a jiných nečistot dříve, než klesnou ke dnu a začnou se rozkládat.

Ryby je možné do nádrže vysadit asi 6-8 týdnů po vysazení rostlin, kdy se již vytvořila rovnováha mezi vodou a rostlinami. Při vhodném osazení je obvykle není třeba dokrmovat, mohou se však přikrmit na podzim a brzy na jaře, aby lépe snášely chladné zimní období.