Jak na zahradu/Škůdci a choroby/Poškození plodů

Z Wikiknih

Poškození plodů může mít různé podoby a příčiny:

Poškození/Škůdce Napadané rostliny Příznaky Období výskytu Prevence Řešení
Antraknóza fazolu (Colletotrichum lindemuthianum) Fazol Černohnědé skvrny na luscích; hnědé skvrny na lodyhách a listech; někdy předčasný opad listů Po celé období růstu, zejména ve studeném vlhkém létě Výsev jen zdravých, kontrolovaných semen (v případě předchozího výskytu choroby na nové místo) Likvidace napadených jedinců včetně semen (nepoužívat k dalšímu výsevu); při silném napadení postřik fungicidem před vykvetením
Hniloba špiček rajčat Rajčata Kulaté hnědé až černé skvrny na špičkách plodů V době růstu plodů Pravidelná zálivka, přiměřená rovnoměrná výživa Odstranění napadených plodů
Hořká pihovitost jablek Jabloň Malé hnědé skvrnky na slupce i v dužině kvůli nerovnováze ve výživě stromu (nadbytek dusíku a draslíku, nedostatek vápníku); hořká chuť postižených míst Po celé období růstu; zejména ve vlhkých obdobích Správné hnojení; přiměřená zálivka (nedopustit vyschnutí zeminy) Vápnění půdy; omezení hnojení dusíkem
Malinovník plstnatý (Byturus tomentosus) Maliník, ostružiník Zasychající, u stopy hnědnoucí plody, jež zevnitř vyžírají larvy malinovníka Červen až srpen Pěstování raných odrůd Není potřeba
Moniliová hniloba Všechny ovocné stromy Hnědnutí plodů, následně rašení soustředných kruhů s výtrusnicemi hub; sesychání plodů, často ještě na stromě Léto a doba skladování Pravidelná prohlídka rostlin a včasný zásah Likvidace napadených plodů a odumřelých větví
Obaleč jablečný (Cydia pomonella) Ovocné stromy, především jabloně a hrušně Housenky v plodech, které vyžírají zevnitř Červen až srpen Podpora přirozených nepřátel housenek obalečů (ptáci); pečlivý sběr a likvidace spadaných plodů, aby se housenky nezakuklily Při silném napadení postřik insekticidem
Obaleč hrachový (Laspeyresia rusticella) Hrách Housenkami vyžrané kuličky hrachu (patrné až po otevření lusků) Červen až červenec Výsadba raných odrůd Při silném napadení postřik (Bacillus thuringiensis)
Padlí (Erysiphales) Vinná réva, jahodník, angrešt Bílý pudrovitý povlak na plodech, který postupně hnědne; bobule révy vinné navíc praskají Celé období růstu Výběr odolných odrůd Při prvních příznacích postřik fungicidem nebo prostředky na bázi síry
Pilatky (Hoplocampa) Jabloně, švestky Deformace plodů (jablka), předčasné opadání plodů (švestky), poškozených vyžíráním larvami pilatek Květen až červen Při silném napadení příští rok po odkvětu postřik insekticidem Pečlivý sběr a likvidace opadaných plodů
Plíseň rajčat Rajčata Rozsáhlé hnědnutí plodu, které se z povrchu šíří i do dužiny; následně hniloba plodu Konec léta, zejména při vyšším vlhku Výsadba odolných odrůd mimo výrazně vlhká místa; dodržování osevního postupu Při vysoké vzdušné vlhkosti postřik fungicidem
Plíseň šedá (Botrytis cinerea) Drobné ovoce (jahody, maliny), rajčata, ve velkém vlhku hrách či fazol Plody pokryté šedou plísní Období květu a tvorby plodů; především ve vlhku Úsporné hnojení; sázení rostlin v dostatečné vzdálenosti; dobré větrání skleníku Utržení a spálení napadených plodů
Ploštice (Heteroptera) Zejména jabloně, hrušně Vybouleniny s kožovitým povrchem na zralých plodech, způsobené sáním hmyzu Duben až srpen Pravidelná prohlídka rostlin a včasný zásah Postřik insekticidem
Praskání plodů Jabloně, hrušně, švestky, třešně, rajčata Praskající slupka plodů (obvykle kvůli nepravidelné výživě) Období růstu a zrání plodů Zajištění stálého (pravidelného) přísunu vláhy a minerálních látek Pravidelná zálivka
Sluneční úpal plodů Ovocné dřeviny, zejména vinná réva, angrešt Větší tmavé, často vpadlé skvrny na ozářených plochách Horká období Zastínění a větrání skleníku Odstranění poškozených plodů dříve, než začnou hnít
Strupovitost jádrovin (Venturia) Jabloň, hrušeň, hlohyně Tmavé skvrny na listech a plodech, které mohou při velkém počtu způsobit popraskání povrchu plodu Po celé období růstu Výsadba odolných odrůd Sběr a likvidace napadených listů a plodů; na jaře před květem a po odkvětu postřik proti strupovitosti