Jízda na eskalátoru/Podrobný návod k použití eskalátoru

Z Wikiknih

Jak eskalátor správně a bezpečně používat? Pokud vstupujeme na eskalátor, měli bychom mít alespoň jednu volnou ruku a věnovat se plně úkonu nastoupení.

Moskevské eskalátory s lidmi, kteří úspěšně nastoupili

Chůzí se přiblížíme k eskalátoru. Nakročíme tou nohou, která připadá na řadu. Zároveň vystrčíme do prostoru tu ruku, na které straně eskalátoru budeme stát. Stojí se obvykle vpravo a vlevo se chodí, ačkoli kvůli rovnoměrnějšímu opotřebení tomu v historii bývalo naopak. K umožnění průchodu ostatních na eskalátoru musíme stát po straně a nikoli uprostřed. (Je to také z toho důvodu, abychom se mohli rukou přidržovat madla.)

Označení eskalátorů

Eskalátory pohybující se v opačném směru, než chceme jet, jsou označeny, aby nedošlo k záměně. Spoluautor má vyzkoušeno, že rychlá chůze směrem dolů na vzhůru jedoucích eskalátorech sice umožňuje dosáhnout cíle, je ale nezřídka komentována dozorcem metra.

Vystrčíme tedy před sebe jednu nohu a ruku. Nežli dopadne naše noha na pohyblivé schodiště, chytíme se připravenou rukou madla. Pohyblivá madla jsou totiž předsunuta, proto se můžeme dotknout eskalátoru dříve rukou nežli nohou. Poté přizpůsobíme rychlost chůze rychlosti madla, rychle převážíme tělesnou váhu na tu stranu těla, kdy dopadá naše noha na pohyblivý schod. Musíme přitom dávat pozor, abychom nevstoupili na rozhraní schodu, ale do prostoru jeho plochy.

V řadě případů, zejména v pražském metru, se pohyblivá madla pohybují rychleji než schody. Z tohoto důvodu je nutné během jízdy přehmatávat. Pokud by se tak nestalo, naše tělo by se dostalo do předklonu, což by mohlo skončit i bolestivým pádem.

V průběhu jízdy na eskalátoru stojíme zpříma a nepřevažujeme se ani dopředu ani dozadu. Na schody neusedáme ani po nich neběháme. Na madlo nepokládáme těžká zavazadla, ani náš loket. Nekloužeme se po případné skluzavce mezi eskalátory, bývá vybavena zarážkami. Nestrkáme ani prsty pod madlo - mohlo by dojít k skřípnutí a bolestivému zranění.

Jak se chovat v případě nestejné rychlosti madla[editovat | editovat zdroj]

Řada starších, ale i novějších eskalátorů se vyznačuje jednou negativní vlastností. Je to nestejná rychlost madla vůči pohybu schodů. Nejčastěji se tento nesoulad projevuje ve vyšší rychlosti gumového madla. V tomto případě nám ujíždí ruka držící se tohoto pásu dopředu a mnohdy se stává, že přicházíme o svislý postoj těla a nakláníme se dopředu. V extrémních případech může dojít k ulehnutí cestujícího na směr jízdy eskalátoru a ztrátě stability.

V případě jízdy směrem dolů by tato vada eskalátoru měla pro cestujícího nedozírné důsledky. Proto lidé přišli na techniku jak se této pozice vyvarovat. Automaticky se jim vžila schopnost ruku, kterou se drží madla po pásu posunovat směrem k ose těla. Někteří jedinci se pak pro jistotu vůbec nedrží, tím ovšem porušují přepravní pravidla.

Nástup na eskalátor[editovat | editovat zdroj]

Při nástupu dáváme pozor na ne zcela samozřejmou skutečnost, že se schody brzy začnou zvedat. Pokud stojíme špičkou na předchozím schodu, je tu určité riziko pádu, ale s používáním eskalátorů si na to člověk rychle zvykne.

Specifickým problémem je nastupování na eskalátory v tlačenici (tedy skoro vždy, když ve špičce přestupují lidi z jednoho metra na druhé). Pokud se totiž lidé drží pravidla, že se stojí vpravo a při nástupu stojí v jedné řadě, jsou eskalátory ve výsledku velmi málo využité. Pokud naopak lidé nastupují ve dvou řadách vedle sebe, odbavují se skoro tak rychle, jako stačí přicházet a vzniká podstatně menší fronta.

Držení těla při jízdě na eskalátoru[editovat | editovat zdroj]

Při jízdě na eskalátoru je nutné držet tělo ve svislé poloze. Je nutné si však uvědomit, že eskalátor rozhodně neputuje ve vodorovném směru. V pražském metru vás může snadno zmást fakt, že dlaždice, obrazy na stěnách i madla jsou orientovány v jednom směru. Je nutné mít neustále na paměti, že to je směr jízdy a nikoliv vodorovný směr. Pokud tuto zásadu opomenete, může se vám zdát, že lidé cestující v opačném směru jezdí v nepřiměřeném záklonu.

Výstup z eskalátoru[editovat | editovat zdroj]

Výše byl již popsán proces jakým se na eskalátor nastupuje a jak se eskalátor používá při jízdě. Co se týče výstupu, jedná se v podstatě o stejný postup jako při nástupu, pouze je obráceno pořadí úkonů. Tedy nejprve je vykročeno nohou a teprve potom se pouštíme madla. Někdy je nešvarem při vystupování příliš malé nakročení, tím jsou blokováni cestující, kteří chtějí také vystupovat a může dojít ke katastrofě. Úplně nevhodné je pak vystupování způsobem převážení lidské hmotnosti na paty a nadzdvihnutím špiček nohou. Je nutné si uvědomit, že hřeben na obou koncích eskalátoru není určen ke sbírání cestujících, zavazadel a zvířat, ale k čištění schodů od hrubších nečistot a rovnání dráhy každého jednotlivého schodu.

Odstupy na eskalátoru[editovat | editovat zdroj]

Ze zkušeností lidé vypozorovali, že není možné stát na eskalátoru na každém schodě v řadě za sebou. Nejčastěji se zanechává mezera jednoho nebo dvou volných schodů. Na jednom schodu ovšem mohou stát dvě osoby současně.