Hornolužická srbština/Sloveso być

Z Wikiknih

Sloveso być odpovídá českému být.

Tvary[editovat | editovat zdroj]

Přítomný čas[editovat | editovat zdroj]

Tvary v přítomném čase jsou poměrně podobné češtině:

jednotné č. dvojné č. množné č.
první osoba sym smój smy
druhá osoba sy staj / stej sće
třetí osoba je staj / stej su

V dvojném čísle je přitom v druhé a třetí osobě tvar závislý jednak na rodu, jednak na rozumnosti či nerozumnosti podmětu. Tvar staj patří pouze k rozumným osobám mužského rodu. Tedy mužej staj(dva) muži jsou, ale psaj stej(dva) psi jsou, žonje stej(dvě) ženy jsou a awće stej(dvě) auta jsou.

Zápor přítomného času[editovat | editovat zdroj]

Zápor slovesa být se vytváří skoro ve všech tvarech příponou njej-, výjimkou je třetí osoba jednotného čísla, kdy by tak vznikla dvě 'j' vedle sebe. Stejně jako v přítomném čase je v druhé a třetí osobě dvojného čísla rozhodující rod a v případě mužského rodu dále rozumnost či nerozumnost podmětu.

jednotné č. dvojné č. množné č.
první osoba njejsym njejsmój njejsmy
druhá osoba njejsy njejstaj / njejstej njejsće
třetí osoba njeje njejstaj / njejstej njejsu

Budoucí čas[editovat | editovat zdroj]

jednotné č. dvojné č. množné č.
první osoba budu budźemoj budźemy
druhá osoba budźeš budźetaj / budźetej budźeće
třetí osoba budźe budźetaj / budźetej budu

Minulé časy[editovat | editovat zdroj]

Perfektum[editovat | editovat zdroj]

jednotné č. dvojné č. množné č.
první osoba sym był / była / było smój byłoj smy byli (/ byłe)
druhá osoba sy był / była / było staj / stej byłoj sće byli (/ byłe)
třetí osoba je był / była / było staj / stej byłoj su byli (/ byłe)

Různé tvary v jednotném čísle jsou dané rodem podmětu, různé tvary v dvojném čísle opět rozumností podmětu. Tedy mužej staj byłoj(dva) muži byli, ale psaj stej byłoj(dva) psi byli. Tvar byłe v množném čísle přísluší nerozumným podmětům, ale je dnes již silně knižní.

Préteritum / imperfektum[editovat | editovat zdroj]

jednotné č. dvojné č. množné č.
první osoba běch běchmoj běchmy
druhá osoba bě / běše běštaj / běštej běšće
třetí osoba bě / běše běštaj / běštej běchu

Plusquamperfektum[editovat | editovat zdroj]

Plusquamperfektní tvary vznikají kombinací tvarů préterita s příčestím minulým známým z perfekta.

jednotné č. dvojné č. množné č.
první osoba běch był / była / było běchmoj byłoj běchmy byli (/ byłe)
druhá osoba běše był / była / było něštaj / běštěj byłoj běšće byli (/ byłe)
třetí osoba běše był / była / było běštaj / běštej byłoj běchu byli (/ byłe)

Rozkazovací způsob[editovat | editovat zdroj]

jednotné č. dvojné č. množné č.
první osoba ­­­– budźmoj budźmy
druhá osoba budź budźtaj / budźtej budźće
třetí osoba