Hornolužická srbština/Abeceda a výslovnost stručně

Z Wikiknih

Písmena hornolužické srbštiny a její výslovnost[editovat | editovat zdroj]

Současná hornolužická srbština používá následujících 34 písmen: a, b, c, č, ć, d,, e, ě, f, g, h, ch, i, j, k, ł, l, m, n, ń, o, ó, p, r, ř, s, š, t, u, w, y, z, ž. Na rozdíl od české abecedy neobsahuje hornolužická abeceda q ani x a ta tedy nejsou používána ani v slovech cizího původu, ale při osvojení slova jsou přepisována pomocí kw nebo ks.

Výslovnost se liší regionálně i generačně, není standardizována. Její podrobnější rozbor včetně historických poznámek je v kapitole Abeceda a výslovnost, zde popíšeme zjednodušeně češtině nejbližší, byť třeba mírně historizující varianty, abychom českému čtenáři, který nemá ambice dosáhnout co nejvěrnější výslovnosti, usnadnili další postup a porozumění psané podobě skrze příbuznost s češtinou.

Většina písmen se čte víceméně stejně jako v češtině, totiž: a, b, c, č, d, e, f, g, h, ch, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, y, z, ž. Přitom ch a h mají blíž k německých ch a h a h se nečte před souhláskou a na konci slov. Mezi i a y je na rozdíl od češtiny při správné výslovnosti slyšitelný malý rozdíl, y je bližší širokému ruskému y.

Písmeno ř se vyskytuje jen v kombinacích , a , přičemž a se čtou zhruba jako a zatímco se čte jako ts.

Písmena , ć a ń odpovídají funkčně českým ď, ť, ň. se čte jako české , výslovnost ć se dnes pohybuje mezi polským ć a českým č. Ń se vyslovuje jako české ň.

Výslovnost w a ł je stejná. Z českých hlásek má nejblíže k u a budeme ji přepisovat [u̯]. Při správné výslovnosti se jedná o obouretnou aproximantu, odpovídá polskému ł a je také blízká anglickému w na začátku slov.

Ze samohlásek je výrazně odlišné ó, které neznamená české dlouhé o, ale spíše uo – je podobné slovenskému ô. Podobně ě se čte jako ie.

Slovníček – příklady[editovat | editovat zdroj]

Po zjednodušeném výkladu výslovnosti si ji pro zažití uveďme na příkladech. Zároveň se naučíme pár slovíček z vybraných oborů – i když zatím se je ještě nebudeme učit ohýbat.

Hornolužickosrbské reálie[editovat | editovat zdroj]

  • Budyšin – výslovnost odpovídá zhruba české – česky Budyšín, hlavní město horní Lužice
  • Łužica– výslovnost [u̯užica] – česky Lužice

Slova zajímavá pro wikipedisty[editovat | editovat zdroj]

  • diskusija – výslovnost odpovídá zhruba české – česky diskuse
  • encyklopedija – výslovnost odpovídá zhruba české – česky encyklopedie
  • nastawk – výslovnost přibližně [nastau̯k] – česky článek
  • tekst – výslovnost odpovídá zhruba české – česky text
  • Wikipedija – výslovnost odpovídá zhruba české – česky Wikipedie
  • wužiwar – výslovnost přibližně [u̯užiu̯ar] – česky uživatel

Slovotvorné poznámky[editovat | editovat zdroj]

Vidíme, že při přejímání cizích slov je hornolužická srbština při úpravě jejich zápisu obecně důslednější než čeština. Kromě již zmíněné úpravy xks se mění také cizojazyčná koncovka -ia-ija.