HTML/Lekce 2

Z Wikiknih

V druhé lekci se podíváme na další tagy a jejich vlastnosti. Opět to bude lekce použitelná i prostými bloggery.

Nadpisy[editovat | editovat zdroj]

V HTML stejně jako v textových editorech typu Word by se měly používat nadpisy. Je jich k dispozici celkem 6 úrovní. Značíme je tagy <h1> až <h6>, kde <h1> znamená nejvyšší úroveň. Jedná se o tagy párové.

<h1>Živočichové</h1>

== Bezobratlí ==
 <h2>Obratlovci</h2>

=== Ryby ===
  <h3>Obojživelníci</h3>

=== Plazi ===

==== Dinosauři ====
   <h4>Želvy</h4>

==== Ještěři ====

=== Ptáci ===
  <h3>Savci</h3>

==== šelmy ====

===== Psovité =====
    <h5>Kočkovité</h5>

====== Kočka ======
     <h6>Lev</h6>

===== Medvědovité =====

==== Primáti ====

Seznamy[editovat | editovat zdroj]

Seznamy mohou být buď číslované (<ol>) nebo nečíslované (<ul>).

Jednotlivé položky seznamů jsou vyznačeny párovým tagem <li>.

Nečíslované seznamy[editovat | editovat zdroj]

<ul>
 <li>První položka</li>
 <li>Druhá položka</li>
</ul>

Nečíslované seznamy se značí tagem <ul>.

Číslované seznamy[editovat | editovat zdroj]

<ol>
 <li>První položka</li>
 <li>Druhá položka</li>
</ol>

Číslované seznamy označuje tag <ol>. Standardně se číslují čísly začínající číslem 1.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

Poznámky jsou textem, který se na stránce nezobrazí a slouží ke komentování zdrojového kódu nebo pro odkomentování prvků stránek (uvnitř tagů), které starší prohlížeče neumí zobrazit.

Tabulky[editovat | editovat zdroj]

Tabulky jsou opět dalším prvek, které mají spoustu nastavitelných vlastností od barvy buněk přes rámečky až po jejich šířku nebo výšku, tak tu zmíníme jen ty nejdůležitější.

<table border="10" width="200">
<tr>
<th>Zboží</th> <th>Cena</th>
</tr>
<tr>
<td>Chléb</td> <td rowspan="2">10 Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>Pivo</td>
</tr>
</table>

Výsledná tabulka:

Zboží Cena
Chléb 10 Kč
Pivo

Z příkladu je vidět, že tabulka je vyznačena značkou <table>, která může mít atribut border označující šířku rámečku a atribut width znamenající šířku tabulky. Stejně tak se dá pomocí atributu height nastavit výška tabulky. Atributy width a height se dají nastavit jakémukoliv prvku tabulky. V případě, že se nastaví rozměry konfliktně, tak prohlížeč dá přednost první použité hodnot.

Řádky tabulky se značí jako <tr> a její jednotlivé buňky jako <td>. Zvláštní postavení má značka <th>, která označuje buňky záhlaví.

Chcete-li spojit buňky, tak použijte buď atribut colspan pro sloučení sloupců nebo atribut rowspan pro sloučení řádků. Slučujete-li buňky, tak vynechte ty sloučené buňky až na tu jednu, kde uvedete atribut col/rowspan.

Horizontální čára[editovat | editovat zdroj]

Horizontální čára se značí nepárovým tagem <hr>. Jako její atributy se dá použít size - její šířka v pixelech (např. size="5") a width a její délka v pixelech nebo procentech (např. width="90%" nebo width="250").

Neformátovaný text[editovat | editovat zdroj]

Neformátovaný text se vkládá pomocí tagu <pre>. Používá se např. pro výpis zdrojové kódu, protože uvnitř něj neplatí jakékoliv formátování.

Dále[editovat | editovat zdroj]

◄ HTML/Lekce 1 Lekce 2 HTML/Lekce 3 ►