Git pro mě/tahák

Z Wikiknih

Je několik Git příkazů, které používám neustále a chtěl bych si je sem poznačit.

Vytvoř novou větev nebo se mezi nimi přepni:

git checkout -b BRANCH
git checkout BRANCH

Abych zjistil, co commitnout:

git status
git diff
git diff --cached

Označ změny k přidáni do historie (stage):

git add -p FILE

Přidej změny do historie, oprav poslední commit:

git commit -m'MESSAGE'
git commit --amend

Zobraz historii Gitu tak, jak ji rozumim:

git log --oneline --graph --decorate --all

Zobraz změnu:

git show COMMIT

Občas potřebuji před nebo po rebase:

git stash
git stash pop

Vezmi aktuální větev a přendej ji na BRANCH_OR_COMMIT. Udělej to interaktivně, takže můžu změnit, co je třeba:

git rebase -i BRANCH_OR_COMMIT

Začleň BRANCH do aktuální větve tak, že bude jasné, kde začíná a kde končí.

git merge --no-ff BRANCH

Nezapomínej, že veškerá magie Gitu zmizí v okamžiku, kdy nevíš, jak napsat dobrou Git commit message.