GNU Readline

Z Wikiknih

Knihovna GNU Readline nabízí jednotný způsob práce s editováním příkazového řádku a je používána zejména programem Bash.

Nabízí dvě sady chování. Výchozí je ta inspirovaná editorem Emacs, ale je možné přepnout na chování inspirované editorem Vi.

Chování v módu Emacs[editovat | editovat zdroj]

 • Tab ↹ : Automatické doplnění od pozice kurzoru.
 • Ctrl + a : Přesun kurzoru na začátek řádku (stejně jako Home).
 • Ctrl + e : Přesun kurzoru na konec řádku (stejně jako End).
 • Ctrl + p : Napíše předchozí příkaz (stejně jako Up).
 • Ctrl + n : Napíše následující příkaz (stejně jako Down).
 • Ctrl + r : Napíše dříve použitý příkaz obsahující zadaný výraz. Opakované stisknutí vyhledá další příkaz obsahující požadovaný výraz.
 • Ctrl + s : Napíše nejnovější příkaz odpovídající předchozímu vyhledávání (vyvarujte se použití v terminálu, jelikož tato zkratka také spouští jehe XOFF). Pokud změníte nastavení XOFF, použijte Ctrl + q pro návrat.
 • Ctrl + o : Vykoná nalezený příkaz.
 • Ctrl + l : Vymaže obsah obrazovky (stejně jako příkaz clear).
 • Ctrl + u : Vymaže obsah řádku před kurzorem a zkopíruje jej do schránky.
 • Ctrl + k : Vymaže obsah řádku za kurzorem a zkopíruje jej do schránky.
 • Ctrl + w : Vymaže slovo před kurzorem a zkopíruje jej do schránky.
 • Ctrl + y : Vloží obsah schránky na pozici kurzoru.
 • Ctrl + d : Odešle příznak EOF (End Of File)
 • Ctrl + × Ctrl + × : Přemístí kurzor na jeho předchozí pozici. Lze tak efektivně přeskakovat mezi dvěma kusy kódu.
 • Ctrl + × Ctrl + e : Zapne editaci zvoleného řádku pomocí editoru definovaného v $EDITOR nebo v vi editoru, pokud není nastaven.
 • Alt + f : Posune kurzor o jedno slovo dopředu.
 • Alt + b : Posune kurzor o jedno slovo dozadu.
 • Alt + Del : Vymaže slovo před kurzorem.
 • Alt + d : Vymaže slovo za kurzorem.
 • Alt + u : Přepíše velkými písmeny všechny znaky od pozice kurzoru do konce slova.
 • Alt + l : Přepíše malými písmeny všechny znaky od pozice kurzoru do konce slova.
 • Alt + c : Přepíše znak pod kurzorem velkým písmenem a posune ho na konec daného slova.
 • Alt + a : Zruší poslední editaci řádku.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]