Ergonomický audit

Z Wikiknih

Ergonomický audit představuje systém objektivního testování jednotlivých faktorů komfortu. Bez jeho dokumentace není seriózní deklarovat komfort žádného produktu designu, architektury, případně jiných inženýrských projektů a realizací. Metodika provádění objektivních odborných ergonomických auditů je podporována pomocným systémem check-listů – tabulkových přehledů popisujících soubory faktorů a způsoby jejich testování i vyhodnocení. Je při ní nezbytný přístup komplexního ergonomického myšlení (ergonomic-thinking).

Ergonomický audit je nezbytným podkladem pro mnohé hodnotící komise (zejména tzv. umělecké komise), které nemají možnost samy testovat dané kvality.[1][2][3] V komplexních řešeních má ergonomický audit má přirozenou návaznost na další audity (ekologický - v oblasti trvalé udržitelnosti aj.).

Check-listy[editovat | editovat zdroj]

Check-listy (kontrolní listy) nejsou jen přehledem, ale prezentují také důležitost skupin testovaných faktorů, které nejsou rovnocenné. V zásadě je vhodné oddělit skupiny faktorů rozhodujících a skupiny faktorů doplňkových. Praxe ukazuje, že doplňkové faktory mají převážně vztah k tzv. povrchnímu komfortu, který představuje hlavní zájem marketinkových prezentací komerčních subjektů.[4][5][6][7][8]

Ergonomické audity[editovat | editovat zdroj]

Určení ergonomických auditů[editovat | editovat zdroj]

 • Nezbytný podklad pro vyhodnocování ocenění za design, architekturu, příp. dalších, které souvisí s komfortem
 • Nezbytný podklad pro deklaraci tříd kvality komfortu odlišených cenovými rozdíly (třídy komfortu hromadné dopravy, hotelového ubytování apod.).
 • Nezbytný podklad pro komisionální hodnocení studentských semestrálních, ročníkových, diplomních, případně doktorských prací

Ignorování ergonomických auditů[editovat | editovat zdroj]

Ignorování ergonomických auditů je možné v zemích s nedostatečnými kontrolními systémy kvality komfortu nebo na méně vyspělých školách. Je běžné v marketinku. Souvisí také s kvalitou legislativy. Např. v ČR bylo před zkvalitněním legislativy možné v marketinku označovat za ekologický produkt nebo biopotravinu cokoliv, po zkvalitnění legislativy již jen nezávisle objektivně testované produkty. Ergonomie počátkem 3. desetiletí 21. století zatím kvalitní legislativou v ČR, ale i v mnoha dalších zemích podpořena není.

Příklady ignorování ergonomického auditu představují nejen běžné architektonické a designérské soutěže a ocenění, ale i proslulá německá ocenění „Red Dot“, která jsou propagována jako důsledná. Jde tedy ve své podstatě pouze o vyzdvižení stylových (estetických) kvalit, hodnocených „umělekými“ komisemi.[9]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. FASSATI, Tomáš: Inteligentní je více než chytrý, ČVUT, Praha, 2018, s. 55-124
 2. HÁJEK, Václav: Ergonomie v bytě, projektu a praxi, Sobotales, Praha, 2004, s. 22
 3. CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. Praha : ČVUT.
 4. HANNER, Jozef a kol.: Ergonómia v priemysle, Alfa, Bratislava, 1978, s. 360-367
 5. FASSATI, Tomáš: Inteligentní je více než chytrý, ČVUT, Praha, 2018, s. 274-279
 6. FASSATI, Tomáš: Laboratoř ergonomie, ČVUT, Praha, 2022, s. 263-266
 7. GILBERTOVÁ, Soňa; MATOUŠEK, Oldřich: Ergonomie, Grada, Praha, 2002, s. 221-227¨
 8. ŠTIKAR; HOSKOVEC, STRÍŽENEC: Inženýrská psychologie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1982, s. 222-240
 9. FASSATI, Tomáš: Inteligentní je více než chytrý, ČVUT, Praha, 2018, s. 37

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FASSATI, Tomáš: Laboratoř ergonomie. Praktické příklady a cvičení z psychické, organizační a fyzické ergonomie, ČVUT, Praha, 2022, ISBN 978-80-01-07033-8
 • FASSATI, Tomáš: Učebnice praktické globální vizuální komunikace, Benešov, 2010, 1350 s.
 • FASSATI, Tomáš (ed.): Komfort a styl designu české hromadné dopravy I. a II., UMPRUM, ČIID, ČES, Praha, 2011, ISBN 978-80-86863-93-1
 • CHUNDELA, Lubor, Ergonomie. Praha: ČVUT, 2001 – 171 s. : il. ; 30 cm ISBN 80-01-02301-X
 • CHUNDELA, Lubor. Ergonomie (laboratorní cvičení). Praha, ČVUT, 1989, 178 s.
 • MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0
 • Základem komfortu veřejné dopravy je individualizace jeho kvality, In: Vyka, Miroslav a kol.: Role regionální železnice ve 21. století, Ostrava, 2017, ISBN 9788090662209

Související články[editovat | editovat zdroj]