DjVu/DjVuLibre/djvused

Z Wikiknih

Název[editovat | editovat zdroj]

djvused - Víceúčelový editor DjVu dokumentů

Použití[editovat | editovat zdroj]

djvused [volby] djvusoubor

Popis[editovat | editovat zdroj]

Aplikace djvused je silný konzolový nástroj pro práci s obsahem vícestránkových djvu dokumentů. Lze jej použít pro psaní či úpravu poznámek, skryté textové vrstvy, přípravu náhledů stránek, atd. Funguje tak, že nejprve načte djvu soubor a pak postupně vykonává předávané příkazy.

Tyto příkazy lze předat načtením ze souboru s odpovídající syntaxí (je-li takový soubor pomocí parametru -f určen), přímo z příkazové řádky (skrze parametr -e) nebo je zadávat interaktivně.

Volby[editovat | editovat zdroj]

-v

Volba způsobí že djvused vypisuje při zpracování podrobnou zprávu o tom co který příkaz dělá. Tato volba je zvláště užitečná pro debugování skriptů pro djvused, ale také při interaktivním zadávání příkazů pro djvused přímo na standardním vstupu.

-f /cesta/k/souboru_se_skriptem

Příkazy jsou načteny ze souboru s odpovídající syntaxí příkazů

-e 'sada příkazů'

Tato volba zajistí předání odpovídající sady příkazů přímo z příkazové řádky, není tedy nutné je mít uvedeny přímo v souboru se skriptem. Aby bylo zabráněno nežádoucí expanzi na příkazovém řádku, je třeba sadu příkazů uzavřít do jednoduchých uvozovek.

-s

Tato volba zajistí uložení změn po vykonání příslušných příkazů. Co do funkčnosti odpovídá volbě save při přímé editaci.

-n

Způsobí, že jsou editační příkazy prováděny "nasucho", bez toho aniž by došlo k jejich uložení. Tato volba je zvláště užitečná pro debugování skriptů pro djvused, bez toho aniž by docházelo k přepsání djvu souboru na disku.

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Aplikaci djvused lze využívat mnoha způsoby, zde je několik příkladů jakým způsobem ji lze použít při zpracování djvu souborů.

Zjištění velikosti stránky[editovat | editovat zdroj]

Výstup z příkazu size vrací šířku a výšku zvolené stránky v pixelech. Příklad demonstruje vytažení rozměrů 3 strany z dokumentu soubor.djvu. (Souhrnné informace o celém dokumentu lze získat příkazem djvudump)

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 3; size' width=4960 height=7016

Vytažení neviditelné textové vrstvy[editovat | editovat zdroj]

Výstup příkazu print-pure-txt vrací čistě textový obsah skryté textové vrstvy DjVu dokumentu. Řádky a stránky jsou odděleny obvyklými kontrolními znaky.

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'print-pure-txt'

Příkaz print-txt poskytuje podrobnější výstup, jehož syntaxe odpovídá syntaxi popsané v kapitole Textová vrstva DjVu dokumentu. Pro každý element jsou mimo textového obsahu uvedeny také jeho souřadnice vůči stránce. V příkladu lze vidět jak vytáhnout podrobnou strukturu textové vrstvy pro stránku 3.

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 3; print-txt'

Vytažení anotací[editovat | editovat zdroj]

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 1; print-ant'

Záloha/obnova textové vrstvy[editovat | editovat zdroj]

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'output-all' > soubor.dsed

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -f soubor.dsed -s

Vytažení djvu stránky[editovat | editovat zdroj]

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 5; save-page' p05.djvu

Vytvoření náhledů[editovat | editovat zdroj]

Náhledy, které se později mohou zobrazit ve čtečce DjVu souborů se vytváří pomocí příkazu set-thumbnails. Následující příklad vygeneruje náhledy o velikosti 64x64 pixelů pro všechny stránky souboru soubor.djvu

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'set-thumbnails 64' -s

Příkazy pro djvused[editovat | editovat zdroj]

Při spouštění djvused se může (ale nemusí) předat jeden i více příkazů případně komentář. Jednotlivé příkazy musí být odděleny středníkem ;. Za komentář je považováno vše co začíná mřížkou # až do konce aktuálního řádku.

Příkazy pro výběry[editovat | editovat zdroj]

ls

select [ identifikátor_souboru ]

select-shared-ant

create-shared-ant

Různé příkazy[editovat | editovat zdroj]

help

n

dump

size

Příkazy pro práci s textem a poznámkami[editovat | editovat zdroj]

print-pure-txt

print-txt

remove-txt

set-txt [ soubor_s_dsed_skriptem ]

output-txt

print-ant

print-merged-ant

remove-ant

set-ant

output-ant

print-meta

set-meta [ soubor_s_dsed_skriptem_pro_metainformace ]

output-all

Příkazy pro práci se záložkami[editovat | editovat zdroj]

print-outline

set-outline

Příkazy pro práci s náhledy[editovat | editovat zdroj]

set-thumbnails velikost_v_pixlech

remove-thumbnails

Příkazy pro uložení[editovat | editovat zdroj]

save

save-bundled jméno_souboru

save-indirect jméno_souboru

save-page jméno_souboru

save-page-with jméno_souboru

Syntaxe pro DjVu soubory[editovat | editovat zdroj]

Použitelná u dsed skriptů.

Omezení[editovat | editovat zdroj]

Současná verze djvused umožňuje práci buď s jedinou vybranou stránkou v DjVu dokumentu, nebo s celým dokumentem. Nelze provádět výběry několika stran.